Tilbake

TeleControl

        GSM alarmoverføring - og styringssystem. 

 • For hytter, hus, båter, campingvogner/bobiler, industri, forretninger, lager, landbruk, etc.

 • GSM toveis tekstmeldinger, SMS

 • Dataoverføring og audioforbindelse

 • Digitale og analoge innganger

 • Releutganger for styring

 • GPS og GPRS funksjonalitet.

     
 

TeleControl systemet opererer via GSM nett ved bruk av SMS meldinger. 

TeleControl systemet kommuniserer toveis. Enheten kan utplasseres i allsidige omgivelser for å motta signaler fra 5 eller 8 forskjellige digitale alarmgivere og ev. 4 analoge alarmgivere. Temperatursensorerinnganger.

De digitale inngangene kan enten tilkobles alarmgivere med relekontakter som er åpen eller lukket ved alarm, eller til potensial (eks. +12V) for alarm eller for tidsmåling.

De analoge inngangene tilkobles direkte til strømsløyfer som definerer alarmteksler, eller til eksterne temperatursensorer.

TeleControl er også utstyrt med en intern innbygd temperatursensor.

Informasjon på inngangene sendes ut som SMS meldinger og ev. oppringning (valgfritt) til forutbestemt GSM mobilabonnent(er) eller til et servicesenter.

Det er et serielt grensesnitt (RS232) forberedt for datatilkobling, eks. direkte programmering fra PC. Ved tilkobling av GPS utstyr kan TeleControl benyttes til å oppspore kjøretøyer, båter, utleieobjekter og andre forskjellige objekter. Brukerne kan få automatisk overført- eller innhente info om  posisjoner/stedsangivelse, eller det kan sendes informasjon til ønskede tidsintervaller.

TeleControl har også utgang for audio, dermed er det mulighet for å lytte og tale ved oppkobling/alarm.

TeleControl`s abonnenter kan sende SMS-meldinger til TeleControl og styre den til å utføre 2 eller 4 (typeavhengig) forskjellige operasjoner på stedet.

PÅ/AV funksjoner kan fjernstyres, eks. lys/strøm eller prosesser. Dessuten kan man lukke/åpne dører, bommer, utføre måleravlesning etc.). Det kan utføres tidsregistrering og tidsstyrt oppkobling. 

Enheten opererer via mobilnettet og har et GSM modem som SIM kort monteres i.

TeleControl kan programmeres til å sende tekstmeldinger (SMS) som i klartekst beskriver hendelsen på de respektive inngangene.  

 

       Eks.

 • Innbrudd

 • Angrep på betjening

 • Røyk- og gassalarm

 • Temperaturvarsling og temperaturstyring

 • Fuktighetskontroll og vannstandsmåling

 • Fjernavlesning av målere ("Tellerstand")

 • Brukstid/timestand på kjøretøy og maskiner etc.

 • Styring av varme og lys

 • Styring av bommer

 • Start og stopp av motorer

 • Åpne og lukke bommer

 • Styring av vannreservuar

Meldingene sendes som SMS til en eller flere mobilabonnenter, til PC eller til et servicesenter. Mobilabonnentene kan også få oppringning som ekstra varsel. GPRS funksjonalitet er forberedt. 

Inntil 200 mobiltelefonabonnenter kan ha aksess til TeleControl for å motta meldinger/alarmer, eller for å styre funksjoner, eller aktivering av beskjeder. Alle 200 kan få 3 forskjellige kategorier. Aksessen kontrolleres vha. A- nummer identifisering. Kriterier kan settes for alarmregistrering.
 

Modelloversikt.

 

TC543 se beskrivelse på engelsk.

 

                                                                                          
 


TeleCont er en web basert multibrukerapplikasjon for drift, kontroll og alarmmottaking for TeleControl.

Applikasjonen er hensiktsmessig og kosteffektiv for drift av få eller et ubegrenset antall av utplasserte TeleController.

Sammen med TeleControl enhetene og TeleCont applikasjonen utgjør dette systemet en enkel og effektiv løsning for alarmregistrering, styring, rapportering, informasjon, og kontroll for flere formål.

Klikk på linken for mer info:

Programmering av TeleControl 

TeleControl utsyres med et mobilnummer dvs. det installeres et SIM- kort i enheten. GSM operatørens servicenummer for SMS meldinger programmeres i katalogposisjon P0 i TeleControl

Numrene er:

For Telenor Mobil:

#

P

0

 

+

4

7

9

0

0

0

2

1

0

0

For Netcom:

#

P

0

 

+

4

7

9

2

0

0

1

0

0

0

 

For andre mobilleverandører, sjekk operatørens info.

TeleControl kan programmeres til å kvittere tilbake til operatør/mobilabonnent at meldingskommando er utført.

Funksjonalitet:

Programmering og styring kan foretas fra mobiltelefoner, direkte vha. datakabel til PC, via GSM modem og PC, eller via internett vha. TeleCont.

Inngangene

Hver av de 8 eller 4 digitale inngangene har alle PÅ/AV funksjon og sin egen parameter for:

 • aktivisert tid

 • passiv tid

 • operasjons status (0 eller 1)

 • SMS tekst

Når inngangene har vært aktiv iht. den programmerte tiden, startes alarmsending i form av SMS meldinger til GSM tekst mottakerne. SMS meldingene inkluderer den programmerte tekst som skal sendes mottakerne. SMS meldingene sendes til alle abonnenter som er blitt programmert i TeleControl, eller man kan også rute alarmene til bare ett- eller flere spesielle nummer.

Utgangene

Det er 2 eller 4 relekontaktutganger. Brukerne kan utføre følgende operasjoner på utgangene:

 • kople relé PÅ (kontakt lukket)

 • kople relé AV (kontakt åpen, normalt)

 • kople releet pulsende PÅ eller AV for en ønsket periode

 • programmere en forklarende SMS tekst.

Seriell grensesnitt

TeleControl er utstyrt med grensesnitt (RS232) og tilkoblingsplugg (RJ45) for seriell signalering. Grensesnittet er bla. forberedt for GPS tilkobling, dataoverføring eller direkte programmering av TeleControl fra PC. (Spesiell datakabel leveres). For direkte programmering fra PC benyttes kommunikasjonsprogrammet ”HyperTerminal”. Innkommende data ("strenger") tilkoblet RJ45 (RS232) kan omformes og bli sendt ut som SMS tekst. (Data til SMS).

TeleControl har også et grensesnitt for audio forbindelse ((Hands-Free sett)(RJ11)

 

Egenskaper

TC543

PÅ/AV alarm kanaler

5

Utganger

2

Modem egenskaper

yes

Lav spenning alarm

yes

Strømforsyning alarm

yes

Audio support

yes

GPS support

no

Passiv mode

no

Temperatur/4-20mA strøm

3

 Vi leverer dessuten: 

 • GPS mottakere

 • Hands- free sett med kabler

 • IR detektorer

 • Fuktighetsdetektorer

 • Røykdetektorer

 • Sirener

 • Dørbrytere

 • EksternE sensorER

 • Batteri

 • Adapter, AD-4, for analoge innganger.

For styring av varme og lys med 230V og høy effekt, må kontaktorer og omlegging av installasjonen leveres av El- installatør.

Det må bestilles et GSM abonnement fra en nettleverandør (”GSM alarm”, eller ”GSM data”). Tilhørende SIM kort plasseres i TC enheten etter at PIN koden er fjernet, og dermed er den klar til å programmere og bruke.

Se bruksanvisning for konfigurering, eller ring +4791893523 for programmeringsassistanse.

Se www.jares.no, eller ta kontakt for mer info eller for demonstrasjon.