BoatControl

Lett anvendelig styrings- og kontrollsystem.

Ring eller send en SMS og båten din svarer.

 

Bevegelse inne.

Båten alarmerer valgt mobilnummer i tilfelle innbrudd- eller brannalarmen aktiveres. Sirenen alarmerer lokalt fra båten.

 

Båtens posisjon har forandret seg 24 E 64 N.

Hvis en GPS-mottaker kobles til båtkontrollsystemet, alarmerer det i tilfelle båtens posisjon endres uten lov, enten på grunn av at den stjeles, eller at den løsner fra bøyen.

 

Ladningen fungerer ikke, batterispenning 11,8 V.

Forandringer i ladeströmmen og lav batterispenning formidles også til mobilen.

 

Temperatur, inne +21,5 C, ute +14, C.

Med mobilen kan du sjekke og justere innetemperaturen i båten samt følge med utetemperaturen.

 

Båtkontrollsystemet er beskyttet. Det tar kontakt bare med de telefonnummer som du har godkjent for systemet. Båtkontroll passer på båten når den er uten tilsyn og rapporterer hendelser til deg.

 

Leveransen består av:

 

 Opsjoner

    Tilbake