TeleControl på Solnes, Senja. Mobilnummer 97033581.

Styring av varme, vanntilførsel, tining og lade bilbatteri. Alarmovervåkning for hytta og garasjen.

Inngangene I
I1:13 1 1 30 Keypad. Sperre alarmsending
I2:1 0 1 1 Alarm entre#O5 10 sirene på 10 sek
I3:1 0 6 5 Alarm stue Solnes#O5 10 sirene i 10 sek
I4:6 0 11 10 Alarm garasje
I5:9 0 1 10 Røykvarsler stue

I6:1 0 1 10 Alarm hoveddør hytte

I7:0 1 1 10 Alarm 7

I8:0 1 1 10 Alarm 8

I9:0 1 1 3000 Interntemp, T1, tempalarm 1

I10:0 1 20 60 Restart

I11:1 1 10 60 Power failer

I12:1 1 10 60 Low voltage

I13:0 1 3600 0 Report

I14:0 1 1 60 Location alarm

I15:0 1 1 60 GPS error

I16:2 1 10 10 T2 Kjk på#O3 1$T2 Kjk OK#O3 0

I17:2 1 10 10 T3 V kabel vannledn mellom Kjk og badstue#O4 1$Vkabel vannledn mlm Kjk og badstue Ok#O4 0 (VK i vannledningen kobles inn hvis vann er slått på (dvs. H rele operert og O4 1).

I18:0 1 1 3000 Temp alarm 4

I19:0 1 1 3000 Temp alarm 5

 

Telefonkatalogen P (tilgang til TeleControl)

P0: +4790002100 1 Telenor servicenr. P1: ledig

P2:42 1 Internt. Inngang trigger utgang.

P3: +4791893523 1 Jan P (1, kategori for progr.)

P4:+4799571200 1 Aurora (Kan programmere)

P5: +4795124100 1 Harald (Kan programmere)

P6: +4792616366 1 Jarl (Kan programmere)

P7: +4798206175 2 Marit

P8: 91893523 2 Jan P. for ringing

P9: +4797072142 1 Testnummer/Jares

P10: 95124100 2 Harald for ringing

P11: 92616366 2 Jarl for ringing

P12: 98206175 2 Marit for ringing

P13: +4790638338 1 Beate (Programmering)

P14: +4746864472 1 Tormod (Programmering)

P15: +4790820451 2 Turid

P16: +4795446500 1 Joachim (P1, P17…P20 fri)

 

 

 
 


 Styring/ruting av hvem som skal få alarmer: (Eks. R2: 2 3 5 = alarm på inngang I2 til P2 P3 og P5).

R1: 3 R2: 2 3 5 R3: 2 3 5 7 R4: 3 7 R5: 3 7 R6: 3 6 R7: R8: R9: R10: R11: 3 R12: 3 R13: R14: R15: R16: 2 3 R17: 2 3 R18: 3 R19:

D kommandoer.

D1 0 0.0 1 D2 0 0.0 1 D3 0 0.0 1 D4 0 0.0 1 D5 0 0.0 1 D6 2 3600. 0 1 D7 0 0.0 1 D8 0 0.0

                                                                            Garasje            Strøm på i 1 time

 Ring 97033581. Da blir det strøm til garasje/ladning og vaskerom i 1 time.

Maler/kommandoer:           Eller               Beskrivelse

# VARME PÅ(M1)   #O7 1  Knapp            G2      Varmeovner kobles på i stue

# VARME AV(M2)  #O7 0  Knapp            G2      Varmeovner kobles av i stue

# TINING(M4)         #O8 1  Knapp            G3      Tining av hoved vannrør og varme i kum (tar 1 time).

# TINING AV(M3)   #O8 0  Knapp           G3      Tining slås av.

# TEMPERATUR(M5) #O?#?                    Får info om temperaturer og status på utganer, O relé.

# KJK PÅ(M6) #A40 4 2#O3 0 (*) må kobles inn vinter) Ovn på kjk kobles inn for styring fra (T2 3oC).

# KJK AV(M7) #A40 4 0#O3 1 Ovn på kjøkken kobles fra (T2) styring. Overstyres med G6 el #O3 1.

# VK KJKLEDN-BSTUE PÅ(M8) # A41 2 3(*) må kobles inn) VK kjkledn- Bstue styres av T3.

# VK KJKLEDN_BSTUE AV(M9) #A41 2 0 Varmekabel kjkvannledn. og badstue kobles ut.

# VANN PÅ(M10) #O2 1     Knapp            G5      Vannkran i kum åpnes, avtappningskraner i kjk. stenges.

# VANN AV(M11) #O2 0     Knapp            G5      Vannkran i kum stenges, avtappningskraner åpnes.

# V TANK OG BAD PÅ(M12) #O1 1  Knapp G4 Varmtvannstanken og bad tilkobles 230V.

# V TANK OG BAD AV(M13) #O1 0  Knapp G4           Varmtvannstanken og bad kobles fra 230V.

# GAR OG VASK PÅ(M14)#O6 1 Knapp G1 Strøm til garasje (bilbatteri lades) og strøm til vaskerom

# GAR OG VASK AV(M15)#O6 0 Knapp G1 Strøm til garasje og vaskerom frakobles, ladning stopp

Knapp G6, viktig     Panelovner kjk. og stue syd samt strøm på kjøkken kobles på/av. (Se kjk av).

#ON    Alarmovervåkning innkoblet/TC sender alarmer (avreise, ikke bebodd).

#OFF  Al. overvåkning koblet ut/ingen alarmer sendes (bebodd hytte).

*) Det er viktig at kommandoene #Kjk på og #VK kjkledn-bstue på- sendes før frosten setter inn.

Tilbake