TeleControl på Solnes, Senja. Mobilnummer 97033581.

Styring av varme, vanntilførsel, tining og lade bilbatteri. Alarmovervåkning for hytta og garasjen.


Telefonkatalogen P (tilgang til TeleControl):

P0: +4792001000 1 Telia servicenummer for sms
P1: ledig
P2: 42 1 Internt for å operere utgangene, O.
P3: +4791893523 1 Jan P. (1 for programmering)
P4: +4799571200 1 Aurora (får programmere)
P5: +4795124100 1 Harald (får programmere)
P6: +4792616366 1 Jarl (får programmere)
P7: +4798206175 1 Marit
P8: 91893523 2 Jan P. for ringing
P9: +4797033581 1 Testnummer Jares
P10: 95124100 2 Harald for ringing
P11: 92616366 2 Jarl for ringing
P12: 98206175 2 Marit for ringing
P13: +4790638338 1 Beate (får programmere)
P14: +4746864472 1 Tormod (får programmere)
P15: +4790820451 2 Turid
P16: +4795446500 1 Joachim (får programmere)
P17, P18,P19,P20 ledig


Inngangene I
I1:13 1 1 30 Keypad. Sperre alarmsending
I2:1 0 1 1 Alarm entre#O5 10 sirene på 10 sek
I3:1 0 6 5 Alarm stue Solnes#O5 10 sirene i 10 sek
I4:6 0 11 10 Alarm garasje
I5:9 0 1 10 Røykvarsler stue
I6:1 0 1 10 Alarm hoveddør hytte
I7:0 1 1 10 Alarm 7
I8:0 1 1 10 Alarm 8
I9:0 1 1 3000 Interntemp, T1, tempalarm 1
I10:0 1 20 60 Restart
I11:1 1 10 60 Power failer
I12:1 1 10 60 Low voltage
I13:0 1 3600 0 Report
I14:0 1 1 60 Location alarm
I15:0 1 1 60 GPS error
I16:2 1 10 10 T2 Kjk på#O3 1$T2 Kjk OK#O3 0
I17:2 1 10 10 T3 V kabel vannledn mellom Kjk og badstue#O4 1$Vkabel vannledn mlm Kjk og badstue Ok#O4 0 (VK i vannledningen kobles inn hvis vann er slått på (dvs. H rele operert og O4 1)
I18:0 1 1 3000 Temp alarm 4
I19:0 1 1 3000 Temp alarm 5
Styring/ruting av hvem som får alarmer, R kommandoer. (Eks: R2: 2 3 5 = Alarminngang I2 til P2, P3 og P5).

Programmert. R1: 3 R2: 2 3 5 R3: 2 3 5 7 R4: 3 7 R5: 3 7 R6: 3 6 R7: R8: R9: R10: R11: R12: R13: R14. R15: R16:
D kommandoer: D1 00.01 D2 00.01 D3 00.01 D4 00.01 D5 00.01 D6 2 3600.01 (D6 tilsvarer O6, 2 ring) D7 00.01 D8 00.01
Ring 97033581. Da blir det strøm til garasje/ladning og vaskerom i 1 time.

Kommandoer/maler: 

# VARME PÅ(M1)   #O7 1  Eller knapp G2 inn. Varmovner kobles på i stue
# VARME AV(M2)  #O7 0  Eller knapp G2 ut. Varmovner kobles av i stue
# TINING(M4)         #O8 1  Eller knapp G3 inn. Tining av hovedvannrør og varme i kum
# TINING AV(M3)  #O8 0  Eller knapp G3 ut. Tining slås av
# TEMPERATUR(M5) #O?#? Får info om temperatur og status på utgangene, O releene 
# KJK PÅ(M6) #A40 4 2#O3 0 styres fra (T2 3oC). Ovn på kjøkken kobles inn for frostfritt. Må kobles inn før vinter, men kan stå på hele tiden. Kobles direkte på med G6 eller #O3 1.
# KJK AV(M7) #A40 4 0#O3 1. Froststyring, T2, kobles ut, ovn på kjøkken av . G6 av.
# VK KJKLEDN-BSTUE PÅ(M8) # A41 2 3 styres av T3. Må kobles inn om høsten, men kan stå på hele tiden.
# VK KJKLEDN_BSTUE AV(M9) #A41 2 0
# VANN PÅ(M10) #O2 1 Eller knapp  G5 inn. Vannslusen i kum åpnes, avtappningsslusene i kjøkken og ved badstue stenges
# VANN AV(M11) #O2 0 Eller knapp G5 ut. Vannslusen i kum stenges, avtappningsslusene åpnes (avtapping av rør)
# V TANK OG BAD PÅ(M12) #O1 1 Eller knapp G4 inn. Varmtvannstanken og bad tilkobles 230V
# V TANK OG BAD AV(M13) #O1 0 Eller knapp G4 ut. Varmtvannstanken og bad kobles fra 230V
# GAR OG VASK PÅ(M14)#O6 1 Eller knapp G1 inn. Strøm til garasje (bilbatteri lades) og strøm til vaskerom
# GAR OG VASK AV(M15)#O6 0 Eller knapp G1 ut. Strøm til garasje og vaskerom frakobles, lading stopper
Knapp G6, viktig   lys og varme kjøkken og stue syd.
#ON; Alarmovervåkning innkoblet/TC sender alarmer (avreise, ikke bebodd).
#OFF; Alarmovervåkning kobles ut. Ingen alarmer sendes (bebodd hytte).

Tilbake