Tilbake

GSM-Vakt

Informasjon

Brukerveiledning

1.      Introduksjon

GSM-Vakt er en GSM enhet som kan benyttes til å motta alarm, åpne bommer, dører og porter.

Brukerne trenger bare å ringe til enhetens mobilnummer fra deres mobiltelefoner, så trer åpningsfunksjonene inn.

Enheten kan opereres fra 500 brukere. Brukernes telefonnummer legges inn i to forskjellige hukommelseslagre. I det ene lageret, som tar 100 abonnenter, kan brukernes nummer programmeres inn vha. mobiltelefon som har kategori for programmering.

I det andre lageret, som tar 400 abonnenter, programmeres telefonnumrene inn fra PC ved å sende ASCII filer via GSM nettet.

Enheten er utstyrt med en holder for SIM kort. Når enheten er tilkoblet strøm og SIM kortet er montert, kan enheten programmeres og tas i  bruk.

2.      spesifikasjoner for Enheten

  1. Dimensjon:     138x64x28
  2. Vekt:  ca. 200 g
  3. Utstyret er installert i en plastikkboks
  4. Enheten har en releutgang
  5. Enheten har kapasitet for 100 +400 telefonabonnenter med telling av antall operasjoner.
  6. Lageret for 100 nummer heter P og kan programmers fra en mobiltelefon.

Lageret for 400 nummer heter U og kan bare programmers og betjenes vha. av å sende ASCII filer fra en PC via et GSM-modem (mobiltelefon) gjennom GSM nettet. Man kan benytte NotePad og skrive ned de aktuelle nummer som skal legges inn, lagre dette som en fil som hentes opp og sendes.

  1. Enheten har også en total operasjonsteller.
  2. Enheten har en intern temperatursensor som kan kutte strømtilførselen hvis det blir for varmt inne i enheten.
  3. Strømforsyningen er 12 eller 24VDC.
  4. Antennen er installert på innsiden av boksen.
  5. Det er en SMA kontakt for tilkobling av ekstern antenne.
  6. SIM kortholderen er montert på printkortet og er tilgjengelig under et lokk.
  7. Den separate strømforsyningen er sikret mot polaritetsforbytting

n.      Elektrisk tilkobling er vha. 4 ledninger (0,75mm2) som er 40 cm lange.

o.      +12V  rød

p.      0V      svart

q.      Releutgang 1 grønn

r.        Releutgang 2 grønn

s.       Releutgang (max 0,5A/50V) er sikret med en automatsikring.

t.        Releutgangen er en NO (Normally Open) kontakt.

u.      Enheten leveres i operasjonsmodus (dvs. den er blokkert for betjening fra alle andre enn de nummer som er lagt inn i fabrikken). Det er en trykknapp på kortet som kan benyttes for å forandre modus som følger: Kort trykk(<1sec) , normal operasjonsmodus (lukket). Langt trykk(>3secs), programmeringsmodus (åpen).

3.      Ledlysene

Enheten har fire (4) LED på printkortet under dekslet.

 Strømforsyning: power ok, LED-en viser også operasjonsmodus.

·      normal operasjon: 50ms PÅ / 950ms AV

·      programmeringsmodus: 50ms PÅ / 200ms AV/ 50ms PÅ / 700ms AV

·      standard varsling: 100ms PÅ / 100ms AV

·      standard utført: 50ms PÅ / 50ms AV til knappen trykkes

GSM:         GSM-signal ok, blinkingen viser signalstrengen (-113…-51dBm)

·      AV          ikke GSM signal

·      1 blink     dårlig GSM signal (< -104dBm)

·      2 blink     moderat GSM signal (-104…-74dBm)

·      3 blink     meget god GSM signal (> -74dBm)

·      Kontinuerlig PÅ  dataforbindelse tilkoblet GSM-Vakt opptatt (programmering)

Relé:          Lyset er på så lenge releet er operert 

4.      Kategorier:

Enheten har 4 kategorier for lageret P1 .. P100:

·           “P” programmering

·           “R” operere releet med SMS melding

·           “U” oppdatere programvare via dataforbindelse.

·           “G” åpne bom eller porter

Disse kategorier settes etter telefonnummeret i P1..P100.

 

5.      kommandoer 

Enheten opereres normalt fra brukerne ved å ringe dens mobilnummer.

Enheten kan også betjenes med SMS meldinger fra abonnenter med kategori for det. (administrasjon av telefonnummer, oppdatering av programvare og service)

Nedenfor vises en oversikt over SMS kommandoer (både store og små bokstaver kan benyttes):

Alle SMS kommandoer vill returnere tilbakemelding om resultat av operasjonen til sender.

Flere SMS kommandoer kan sendes i samme SMS melding, men må separeres med  mellomrom (<CR> eller <LF>).

O 1               kobler releet PÅ kontinuerlig

O 0               kobler releet AV

O nn             kobler releet PÅ for nn sekund, nn er ikke 0 eller 1

K nn             telefonoppringing; releet sender pulser på lengde i sekunder (1…99). Standard er 1 sek.

C?                svarer med total tellerverdi

Px nnnnnnnn g setter tel.nummer og kategori til posisjon x (x=1…100), (n= tel.nummer), teller blir nullstilt

Px:y?            gir info om innholdet i telefonlageret P fra Px til Py, x og y =1…500, x er lik eller mindre enn y) og tellerverdi

Px -               sletter nummeret i lageret x

Px:y -           sletter numrene i lagret fra x til y. 

P1:100CR    sletter alle nummer fra 1-100

P101:500CR sletter alle nummer fra 101-500

P90CR         sletter nummer 90

N <tekst>            gir navn til enheten

E?                        returnerer info om alle variable

·                relé pulslengde (“K=1s”)

·                total tellerverdi (“C=1234”)

·                batterispenning (“B=12,8V”/24,8V)

·                temperatur i boksen (“T=+28C”)

·                programvareversjon (“sw xx.yy.zz date yymmdd”)

·                GSM signalstyrke (Q=xxdBm)

L?                        gir info om loggede verdier i lageret fra siste hendelser.

?               hjelpemeny

6.      Enhetens blokkdiagram.

7.      GSM-VAKT front

 

8.      GSM-VAKT bakside

SIM kortholderen, trykknappen og LED lysene.