Norsk brukerveiledning for CaravanControl

JARES AS, Hellalia 11, 3142 Vestskogen

Mobil +4791893523, Internett: www.jares.no. e-mail: janpalm@jares.no

CaravanControl fra

 

  brukerveiledning

 

        

Innhold

1        Første stepp.....................................................................................................................................................4

1.1.1             Betingelser for GSM abonnementet..........................................................................................................4

1.1.2             Utkobling av PIN kode på SIM kortet.................................................................................................... 5

1.1.3             Installering av SIM kort i CaravanControl................................................................................................5

1.1.4             Den første tekstmelding.......................................................................................................................... 5

1.2        Operasjonsmodus og andre basistjenester.......................................................................................................6

1.2.1             Innhenting av informasjon fra CaravanControl (Rapport)..........................................................................6

1.2.2             Normalmodus og hvilemodus..................................................................................................................6

Forandring av operasjonsmodus ved å ringe.................................................................................................................7

Forandring av operasjonsmodus ved å sende SMS.....................................................................................................7

Signallys......................................................................................................................................................................8

1.2.3             Sending av kommandoer til CaravanControl............................................................................................8

1.2.4             Mottaking av alarmmeldinger fra CaravanControl....................................................................................9

2.      Tjenester.........................................................................................................................................................10

2.1        Fjernstyring...................................................................................................................................................10

2.1.1             Varme...................................................................................................................................................11

Elektrisk oppvarming..................................................................................................................................................11

Termostatkontroll.............................................................................................................................11

Gassoppvarming.........................................................................................................................................................11

Manuell kontroll av varme...........................................................................................................................................12

2.1.2             Air-conditioning (eller utelys)..............................................................................................................12

2.1.3             Kjøleskap..............................................................................................................................................12

2.2        Alarmer og sensorer.......................................................................................................................................13

2.2.1             Brannalarm............................................................................................................................................14

2.2.2             Innbruddsalarm......................................................................................................................................14

Overvåking av forteltet................................................................................................................................................15

2.2.3             Gassalarm..............................................................................................................................................16

2.2.4             Lokalitetsalarm.......................................................................................................................................16

2.2.5             Omstartinformasjon................................................................................................................................17

2.2.6             Strømforsyningsalarm.............................................................................................................................17

2.2.7             Alarm lav batterispenning........................................................................................................................17

2.2.8             Varsel om åpent deksel..........................................................................................................................18

2.2.9             Temperaturalarm....................................................................................................................................18

2.2.10            Lydforbindelse til CaravanControl..........................................................................................................18

2.3        Summering av brukerkommandoer..................................................................................................................18

3.      INNSTILLINGER.............................................................................................................................................20

3.1        Programmeringsmodus....................................................................................................................................20

3.2        Strømsparingsmodus.......................................................................................................................................20

3.3        Spørsmål om settinger.....................................................................................................................................20

3.4        Forandring av språk........................................................................................................................................21

3.5        Enhetens navn.................................................................................................................................................21

3.6        Telefonkatalogen.............................................................................................................................................22

3.7        Alarmer...........................................................................................................................................................23

3.7.1             Mottaking av alarmmeldinger...................................................................................................................23

3.7.2             Tidsbestemt rapport................................................................................................................................24

3.8        Grenser for temperaturalarmer.........................................................................................................................24

3.9        Aktivisering av fjernkontroll i ALDE 3010.......................................................................................................25

3.10       Bruk av fjernkontroll i ALDE 3010................................................................................................................26

4.      Feilsøkning.......................................................................................................................................................27

5.      TEKNISKE SPESIFIKASJONER..................................................................................................................................29

6.      INDEKS............................................................................................................................................................30

Takk for at du valgte CaravanControl for å sikre din campingvogn eller din bobil. I tillegg til at CaravanControl sikrer din campingvogn, gjør den det mulig for deg å komme i trådløs kontakt med din campingvogn og kontrollere innetemperatur og annet med mobiltelefon. I tillegg til å sikre dine verdier, gjør CaravanControl bruken av campingvognen mer komfortabel, sikker og attraktiv.

Denne brukerveiledning beskriver i detalj alle fasiliteter og kommandoer som kan benyttes for styring og kontroll av campingvognen via mobiltelefon. For å få en rask oversikt, leveres det også en Quick Guide med enheten som er en kort summering av innholdet i denne beskrivelse.

CaravanControl gjør bruken av campingvognen komfortabel på mange måter. Du kan f.eks. fjernkontrollere varme og klimaanlegg ved hjelp av tekstmeldinger lagret i mobiltelefonen. Man trenger ikke å huske noen kommandoer selv. CC sender alltid svar tilbake på sendte kommandoer og verifiserer og muliggjør dermed kontroll på hva som er mottatt og programmert. Hvis det sendes spørsmål om temperatur for eksempel, vil CC svare med å oppgi virkelig temperatur og grensene som er satt.

CaravanControl sikrer og beskytter dine verdier ved å overvåke campingvognen eller bobilen, og sender alarm med en gang hvis noe er galt.

CaravanControl sender en alarmmelding som SMS og en telefonoppringing til utvalgte og programmerte telefonnummer hvis: campingvognen stjeles, innbrudd, innetemperaturen blir for lav, branntilløp, strømforsyning faller ut eller gass blir registrert i luften.

I tillegg til SMS og telefonoppringing vil en sirene bli aktivisert ved alarm.

 

Denne brukerveiledningen bruker benevnelsen CaravanControl og enhet i stedet for det komplette navnet på produktet: Telemic CaravanControl Remote Controlling and Monitoring Unit.

I tegninger hvor dialog med kvittering (interaksjon) er skildret, betyr ballonger med dottete linjer SMS og heltrukne linjer telefonoppringing.

Innhold og indekssiden kan og bør brukes til hjelp for å hente informasjon raskere.

Ikke alt utstyr som nevnes og beskrives i denne brukerveiledning inngår i basis leveransen av CaravanControl. Dette ekstrautstyr er opsjoner og kan leveres til en tilleggspris.

Innholdet i basispakken og tilleggsutstyr er vist i tabellen nedenfor.

Tabell 1. CaravanControl basispakke og tilleggsutstyr.

 

Basispakke

 

Tilleggsutstyr

 

CaravanControl enhet

Røyk detektor

Innendørs bevegelsessensor

Bevegelsessensor for forteltet

Innendørs temperatur sensor

Dørmagnet

Utvendig temperatur sensor

Gassdetektor

Kabel for kontroll av Alde varme

GPS mottaker

Installasjonsmateriell (skruer etc.)

Sirene

 

Installasjonsveiledning

Utelys

 

Brukerveiledning

Ekstern antenne

 

 

Temperatursensor T3

1.1        Første stepp

CaravanControl trenger et gyldig GSM abonnement for å sende SMS eller ringeanrop. SIM kortet som leveres av GSM operatørene inneholder en PIN kode. Denne må fjernes før kortet innstallers i CaravanControl. Det enkleste er å benytte din egen mobiltelefon til å koble ut PIN- koden. Følg brukerveiledningen på telefonen for hvordan PIN- koden kobles AV.

Når CaravanControl er strømløs og PIN -koden er slått AV, plasseres SIM- kortet i holderen på CaravanControl.

SIM- kortholderen kan utløses ved å trykke forsiktig på den lille gule knappen ved siden av.

Plasser SIM- koret riktig og forsiktig i holderen med kontaktsiden opp. Skyv inn holderen.

For å verifisere at kortet er riktig installert og at abonnementet er aktivisert, sett strøm på CaravanControl og ring til det telefonnummer som tilhører SIM kortet. Det sendes tre pip fra CaravanControl som svar på anropet.

Deretter er det tid for å fortelle CaravanControl ditt språk. Man kan gjøre det ved å sende en kommando med språkoppsett til CaravanControl (se Den første tekstmelding 1.1.4).

Mens CaravanControl mottar kommandoen, legger den ditt telefonnummer inn i den interne telefonkatalogen.(marker deg som en legal bruker av enheten) og velger språk for brukerkommandoer og alarmer. CaravanControl rapporterer alle innstillinger tilbake som en respons - SMS og dermed kan man verifisere og kontrollere at programmeringene er blitt riktig.

Etter at det første stepp er utført, er enheten forberedt og klar for bruk.

Første stepp:

1.

Kjøpe et GSM abonnement fra en teleleverandør (se Betingelser for GSM abonnementet 1.1.1).

2.

Koble ut PIN koden på SIM kortet ved å sette det inn i en mobiltelefon og navigere til riktig meny (se Utkobling av PIN kode på SIM kortet 1.1.2).

3.

Installere SIM kortet i CaravanControl og utfør et testanrop (se Installering av SIM kort i CaravanControl 1.1.3).

4.

Send et språkoppsett til CaravanControl som SMS og verifiser programmeringen når respons SMS kommer. (se Den første tekstmelding 1.1.4).

 

1.1.1    Betingelser for GSM abonnementet

Til CaravanControl kan man benytte et GSM abonnement fra hvilken som helst GSM operator i markedet. Kostnadene for mobiltrafikken fra CaravanControl er relativt lav, dvs. det mest økonomiske bruk vil være å benytte et abonnement med lav månedsleie (f.eks. GSM alarm).

Hvis det skal benyttes et kontantkort, må kontoen sjekkes periodisk så det ikke går tomt når man minst ønsker det (f.eks. ved alarmsending). Dette er grunnen til at det ikke anbefales å benytte kontantkort i CaravanControl.

F   Mobilnummeret som benyttes i CaravanControl bør ikke oppføres i kataloger eller opplyses til noen. Dette sikrer at nummeret ikke blir oppringt eller misbrukt av uvedkommende. Men det er viktig å kontrollere at CaravanControl kan sende sitt eget nummer til brukeren sammen med alarmoppringing. I motsatt fall kan ikke oppringingen identifiseres som CaravanControl.

 

1.1.2  Utkobling av PIN kode på SIM kortet

PIN koden må alltid slås av før kortet kan benyttes i CaravanControl. Det enkleste er å benytte din egen mobiltelefon til å koble ut PIN koden. Følg brukerveiledningen på telefonen som angir hvordan PIN koden kobles AV. PIN koden er alltid koblet PÅ i nye SIM-kort.

 

1.1.3  Installering av SIM kort i CaravanControl

Slå av strømmen til CaravanControl vha. bryteren OFF på siden (se bilde nedenfor). Når CaravanControl er strømløs og PIN koden er slått AV, plasseres SIM- kortet i holderen i nedre hjørne på CaravanControl.

SIM kortholderen kan utløses ved å trykke forsiktig på den lille gule knappen ved siden av kortholderen.

Plasser SIM- kortet riktig og forsiktig i holderen med kontaktsiden opp. Skyv inn holderen og slå på strømmen (ON). Det tar omtrent 20 sek for CaravanControl å starte opp.

Bilde 1.   Den skyvbare SIM kort holderen er plassert i nedkant på høyre bakside av sentralenheten.

Etter at SIM kortet er montert og ON knappen er betjent, vent ca. 20 sek til CaravanControl omstiller seg til programmeringsmodus.  Dette merkes ved at infolampen begynner å blinke hurtig. Hvis dette ikke er tilfelle, sjekk først om PIN koden er riktig fjernet fra SIM kortet, om GSM abonnement er operativt, om det er tilstrekkelig GSM signal i området (ring med mobiltelefon) og om SIM kortet er satt riktig inn i holderen.

1.1.4  Den første tekstmelding

Før man begynner å bruke CaravanControl, må språket som skal benyttes til tekstmeldinger programmers inn. Dette kan gjøres ved å sende en SMS med tekst SPRÅK xx hvor xx er det valgte språk (norsk, se Forandring av språk 3.4). Denne SMS- en starter opp enheten, legger telefonnummeret som SMS–en kommer fra inn i telefonkatalogen og velger språk for programmeringskommandoer og alarmer. Hvis det er behov for et annet språk, kan dette forandres etterpå (se Forandring av språk 3.4).

Når CaravanControl returnerer en respons SMS på programmeringen som forventet, er enheten forberedt og klar for bruk.

1.2        Operasjonsmodus og andre basistjenester

Noen av basistjenestene som er beskrevet i denne brukerveiledningen er operasjonsmodusene normal- og hvile, fjernkontroll og alarmer. Forståelse av dette konsept er avgjørende for å bli en dyktig bruker av CaravanControl.

1.2.1  Innhenting av informasjon fra CaravanControl (Rapport)

Den aktuelle operasjonsmodus (stilling PÅ eller AV) kan sjekkes ved å sende SMS?. Enheten vil svare med å angi om den er aktiv eller ikke, batterispenning, temperaturer, GSM signalstyrke, GPS posisjon og eventuelle aktive alarmer.

      

Den ovenfor viste rapport kan også programmeres til å bli sendt automatisk (se Grenser for temperaturalarmer 3.7.2). Rapporten sendes på brukerens språk.

1.2.2  Normalmodus og hvilemodus

Operasjonsmodusene i CaravanControl som beskrives i dette kapittel er: normalmodus og hvilemodus. Når enheten er satt i normalmodus, er all overvåking på og alarmer sendes, mens den i hvilemodus er slått av og sender ingen alarmer utenom en 24 timers overvåkingen (se Tabell 4).

24h overvåking betyr at noen alarmer behandles uavhengig av hvilken operasjonsmodus enheten er i.

CaravanControl kan også overvåke forteltet tilsluttet campingvognen. Send en SMS eller koble inn enheten med teltet inkludert i overvåkingsområde (se Innbruddsalarm 2.2.2).

Man kan veksle mellom operasjonsmoduser ved å ringe eller sende en SMS kommando til CaravanControl. Det anbefales å ringe for å bytte modus fordi det er raskere og lettvintere enn å sende en SMS selv om meldingen er lagret i mobiltelefonen.

I    Uansett så kan den normale operasjonsmodusen forandres av forskjellige grunner, men det er meget viktig at kun en metode benyttes så man ikke mister oversikten over hvilken modus CaravanControl står i.

Det er en annen operasjonsmodus som må nevnes her nemlig programmeringsmodus. Denne modus benyttes mye mindre enn de to som er nevnt foran. Programmeringsmodus kan kun kobles inn ved å trykke på enhetens programmeringsknapp (se Programmeringsmodus 3.1). Dette er bare nødvendig hvis programmering skal forandres fra et mobiltelefonnummer som ikke ligger i telefonkatalogen, eller som ikke har tillatelse.

Forandring av operasjonsmodus ved å ringe.

For å veksle modus dvs. koble overvåking inn eller ut, er det bare å ringe telefonnummeret som CaravanControl har.

Du vil høre ett eller to pip som angir i hvilken modus CaravanControl vil bli satt i når du legger på.

Pipesekvensen gjentas stadig så derfor må man legge på øyeblikkelig etter at de ønskede pip er hørt, dvs. den modus man ønsker.

Ett pip betyr at CaravanControl kobles på til å overvåke alarmer mens en serie av to pip betyr at CaravanControl er slått av og ikke sender alarmer.

Denne måten å benytte pip signaler på er likt med- og har samme betydning som fjernlukking av biler.  

Når man lukker bilen, blinker lampene en gang og når man åpner blinker lampene to ganger.

 

Forandring av operasjonsmodus ved å sende SMS

 

 Man kan også sende SMS kommandoene ALARM PÅ eller ALARM AV for å slå CaravanControl PÅ eller AV.

CaravanControl sender en tekstmelding i retur som angir hvilken modus enheten står i (PÅ eller AV) og annen viktig info.

 

Signallys

Tabell 2. Det er et signallys som forteller en god del om enhetens status.

 

Lys

Status på enheten

Ett kort blink

Normalmodus (sender alarm), indikatorlyset B blinker bare en gang med jevne mellomrom. Denne modus skal benyttes når campingvognen forlates.

To korte blink

Hvilemodus (avslått), indikatorlyset B blinker to ganger med jevne mellomrom, unntatt 24 timers overvåkingen (se Tabell 4). Bruk denne modus når det er folk i campingvognen.

Et langt blink

Forteltet er inkludert i overvåkingsområde, et langt blink (se Innbruddsalarm 2.2.2). Den utvendige bevegelsessensor og dørmagneten er overvåket i 24 timer også i hvilemodus. Bruk denne modus om natten for å sikre mennesker som sover.


Hurtig blinking

 

Enheten er i programmeringsmodus, hurtig blinking (se Programmeringsmodus 3.1). Hvilket som helst telefonnummer kan programmere og forandre enhetens settinger.

Lys på (ingen blinking)

Feil: SIM kortet er plassert feil, abonnementet er ikke aktivisert/gyldig, for svakt GSM signal eller PIN koden er ikke koblet ut.

 

1.2.3  Sending av kommandoer til CaravanControl

Campingvognen kan bare kontrolleres og overvåkes av de telefonnummer som er programmert inn i CaravanControl`s katalog. Et telefonnummer som ligger i katalogen, og som har nødvendig kategori, kan fjerne og legge inn nye abonnenter. (se Telefonkatalogen 3,6). Dette garanterer at ingen uvedkommende har tilgang til din CaravanControl.

Du vil finne mange ofte brukte brukerkommandoer i denne brukerveiledningen (se Summering av brukerkommandoer 2.3), elles kan man liste ut basiskommandoer direkte fra CaravanControl ved å sende hvilken som helst SMS som ikke er registrert som en gyldig kommando. Listen over basiskommandoer blir returnert hvis enheten mottar en kommando som er feil eller som den ikke forstår. Hvis dette skjer, sjekk om kommandoen er skrevet riktig. Tekstmelding KOMMANDOER returnerer alle kommandoer.

For eksempel, hvis du ønsker å slå på varmen i campingvognen, send kommando VARME PÅ til CaravanControl. Den samme melding returneres fra CaravanControl som bevis på at varmen er slått på.

De mest vanlige kommandoer for styring av CaravanControl bør lagres i mobiltelefonen så det blir enkelt å benytte dem senere. De fleste mobiltelefoner foreslår å lagre meldinger etter inntasting.

Meldingene finnes normalt under ”Mine meldinger” eller ”Arkiv” i tilfelle Nokia telefoner benyttes.

1.2.4  Mottaking av alarmmeldinger fra CaravanControl

Det sendes en SMS fra CaravanControl hvis noe er galt eller hvis en potensial trussel opptrer i Campingvognen. De viktigste alarmer som haster og krever øyeblikkelig aksjon blir sendt til de fire første telefonnummer i enhetens katalog. Dette minsker muligheten for at alarmene ikke registreres i det hele tatt av noen. Mindre viktig alarmer blir bare sent til telefonnummeret i katalogplass en.

De aller viktigste alarmer blir fulgt opp med et telefonanrop som gjør mottakeren oppmerksom på tekstmeldingen. CaravanControl nullstiller alarmene automatisk etter 24 timer. Hvis man er inne i campingvognen, kan alarmer nullstilles ved å sende kommando ALARM AV til CaravanControl. Hvis det ønskes å nullstille alarmer og beholde overvåking, send kommando ALARM PÅ. Settinger for hver alarm fins i tabell 4.

Bare de aller viktigste alarmer kobler inn en sirene. Sirenen kobles ut automatisk etter få minutter. Man kan likevel koble sirenen ut vha. en bryter på CaravanControl eller ved å sende en SMS ALARM AV (dette vil også koble enheten i hvilemodus). Men dersom enheten var i normalmodus i alarmøyeblikket, vil ikke CaravanControl kansellere sending av tekstmeldingen.

Enhetens operasjonsmodus påvirker måten alarmer blir behandlet på. I hvilemodus blir en SMS sendt og et telefonanrop generert bare hvis sensoren er overvåket 24 timer i døgnet (se tabell 4). I normalmodus sendes alltid alle alarmer.

2.              tjenester

Denne seksjonen går i dybden på CaravanControl og forklarer mer i detalj hvordan den best kan brukes. Hurtigveilederen til CaravanControl som leveres med enheten samler de mest hyppige brukte tjenester i et enkelt og tiltalende format. Hurtigveilederen må brukes som et hjelpemiddel til hukommelsen og ikke som en erstatning for denne brukerveiledning.

I   Kobl ikke ut batteriet i campingvognen for enheten har ikke eget batteri innbygget. CaravanControl bruker batteriet i campingvognen hvis 230V strømforsyningen mangler.

2.1        Fjernstyring

Varme, klimaanlegg, utelys og kjøleskap kan kontrolleres med enkle tekstmeldinger. Man må velge mellom fjernstyring av klimaanlegg og utelys. Bare en av dem er mulig avhengig av type klimaanlegg og hvordan CaravanControl ble installert i campingvognen. Alarmsirenen kan også fjernstyres og kontrolleres med SMS.

Kommando UTGÅENDE returnerer en liste på enheter som kan kontrolleres med tekstmeldinger. Returmeldingen fra CaravanControl inneholder også informasjon hvilke enheter som er på eller som er av i øyeblikket.

Tabell 3. Enheter som kan fjernstyres.

 

Enheter (også kalt utgang)

Kommandoer

Varme (enten elektrisk eller gass)

 

VARME PÅ og VARME AV

Air conditioning

(alternativt utendørs lys)

 

AIRCON PÅ og AIRCON AV

(LYS PÅ og LYS AV)

Kjøleskap

 

KJØLESKAP PÅ og KJØLESKAP AV

Sirene

SIRENE PÅ og SIRENE AV

F   Sirene er ikke inkludert i basispakken for CaravanControl.

2.1.1  Varme

Man kan selv koble varme på eller av, eller man kan overlate til CaravanControl å holde temperaturen på et komfortabelt og jevnt nivå ved å benytte termostatfunksjonen. Kommando UTGANG gir info tilbake om varmen er på eller av i øyeblikket. For å få info om temperaturen inne i campingvognen og utenfor, kan kommando TEMP sendes.

Elektrisk oppvarming

Elektrisk oppvarming kan kontrolleres med en SMS kommando VARME PÅ og VARME AV. Når CaravanControl har mottatt kommandoene og behandlet dem, returneres et identisk svar som tekstmelding.

Campingvognen vil bli oppvarmet til den temperaturen som er valgt på varmeovnens panel. Med andre ord, husk å stille ønsket temperatur på kontrollpanelet før campingvognen forlates, slik at den kan kobles inn vha. mobiltelefon.

Kommandoen VARME AV som SMS har samme effekt som å slå av varme på kontrollpanelet.


Bilde 2
.   Juster innstillingene på kontrollpanelet fordi disse ikke kan fjernstyres fra mobiltelefon Benytt settingene som er avbildet hvis det er Alde 3000 eller 3010 når campingvognen forlates for å kunne fjernstyre varmen.

Termostatkontroll

Termostatkontroll kan benyttes for å holde innetemperaturen jevnt over null grader Celsius. Innetemperaturen kan settes med kommando VARME nn hvor nn er den ønskede temperaturgrense. Man kan også sette negative temperaturverdier hvis det tillates at temperaturen

dropper under null, for eksempel VARME-5.

Man må likevel som nevnt før stille inn maksimumtemperaturen på varmeovnens panel. Maksimumtemperaturen er det høyeste nivå som CaravanControl må rette seg etter. Hvis maksimumtemperaturen er satt til 21 °C, kan CaravanControl tillate temperatur opp til 21 °C men ikke høyere.

I   I Alde Compact 3000 modellen må det settes i = normalmodus når pumpen for vanntanken blir kontrollert av termostat.

Gassoppvarming

Gassoppvarming av campingvognen kan også kontrolleres med kommandoene VARME PÅ og VARME AV

Termostatstyringskommandoen må ikke benyttes ved gassoppvarming.

Manuell kontroll av varme

Når man er i campingvognen, kan man slå på varme manuelt uten å benytte mobiltelefon bare ved å sette bryteren på CaravanControl i posisjon PÅ (off). Dette bør ikke gjøres hvis det er dårlige GSM signaler i området, eller hvis mobiltelefonen som benyttes tilfeldigvis ikke har programmeringskategori. I begge tilfeller vil det ikke være mulig å kontrollere varmen.

VIKTIG! Hvis manuell kontroll er koblet på, kan ikke varme fjernstyres fra mobiltelefon før bryteren kobles tilbake til AV (off).

Bilde 3.   Koble manuell varmekontroll på eller av (on/off). Rødt lys indikerer at manuell varmekontroll er på.

2.1.2  Air-conditioning (eller utelys)

Air-conditioning kan kontrolleres med kommando AIRCON PÅ og AIRCON AV.

Bruk kommando UTGANG for å sjekke om air-conditioning er på eller av.

Hvis air-conditioning ikke kan fjernstyres, kan utelys styres istedenfor.

Med andre ord, fjernkontroll av utelys er et alternative til air-conditioning styring.

Man kan ikke få begge muligheter.  Utelys kan kobles på eller av med kommando LYS PÅ og LYS AV

 

F   Kabler for fjernstyring av air-conditioning og ev. utelys er ikke inkludert i basisleveransen av CaravanControl

2.1.3  Kjøleskap

Kjøleskap kan kontrolleres med kommando KJØL PÅ og KJØL AV.

 

F   Kommando UTGANG kan benyttes for å spørre om kjøleskapet er koblet på eller av. Kabel for fjernstyring av kjøleskap er ikke inkludert i basisleveransen av CaravanControl.

2.2        Alarmer og sensorer

CaravanControl overvåker og sikrer campingvognen eller bobilen vha. bevegelsessensor, røyk- og gassdetektorer og temperatursensorer. I tillegg kan det monteres dørmagneter, som beskytter campingvognen mot innbrudd, og GPS mottaker som sikrer mot tyveri av hele campingvognen.

Tekstboks: Brannalarm rett over døren

 

Hvis noen av de forannevnte alarmsensorene, eller noe internt unormalt i CaravanControl krever oppmerksomhet, blir det generert et telefonanrop og sendt detaljert informasjon om hva som har trigget alarm i form av tekstmelding til brukeren.

 

Bilde 4.   Anbefalte plasseringer av sensorer i campingvognen.

Følgende tabell inneholder alle alarmer og informasjonsmeldinger som CaravanControl kan sende. Kolonnen ”Bruker” angir hvilken celle i katalogminnet inneholdende telefonnummer som alarm sendes til. De fleste alarmer blir sent til de første fem telefonnummer i katalogminnet.

Kolonne “SMS” og “anrop” er selvforklarende; de indikerer om alarmene sendes som SMS eller telefonoppringing, eller begge deler. Neste kolonne ”▲▼” inneholder informasjon om alarmmeldingene (eller kanskje telefonoppringing) er toveis. Det betyr at melding trigges og sendes både ved start og opphør av alarmer. De tre kolonnene til høyre i tabellen anger hvilke alarmer som blir sendt i enhetens forskjellige stillinger/modus.

Tabell 4. Alarminnstilling (se Tabell 2 for forklaring av symboler).

 

Alarm eller informasjon

Bruker

SMS

Anrop

▲▼

Brannalarm

1-5

Innbruddsalarm (bevegelsessensor inne)

1-5

Innbruddsalarm i telt (bevegelssensor i telt)

1-5

Innbruddsalarm dør (dørkontakt)

1-5

Gassalarm

1-5

Lokalitetsalarm (GPS)

1-5

Omstart info

1

Strømforsyningsfeil, 230V alarm

1

Batterialarm lav spenning

1

Varsel om åpent deksel/programmerings modus på.

1

Tidsbestemt rapport

1

Temperaturalarm inne

1

Utendørs temperaturinformasjon

1

 

Alarmmeldinger inneholder følgende informasjon: navnet på campingvognen (se Enhetens navn 3.5), begrunnelse for alarm, og noe tilleggsinfo om alarmen, hvis det er tilgjengelig (som f.eks. temperaturverdier som har trigget alarmen).

Noen eksempler på alarmmeldinger: (enheten er blitt kalt “Campingvogn”)

Campingvogn Innbruddsalarm

Campingvogn Strømforsyningsfeil, 230V feil

Campingvogn temperaturalarm inne; INNE: +9.4

 

CaravanControl sender kanskje også en SMS når alarmen er opphørt:

Campingvogn Strømforsyning 230V OK

Campingvogn Innetemperatur OK INNE: +15.4

2.2.1  Brannalarm

CaravanControl sender en tekstmelding og genererer et telefonanrop hvis det bryter ut brann i campingvognen. Brannalarm kobler også inn sirenen.

F   Røykvarsler er ikke inkludert i basispakken av CaravanControl.

2.2.2  Innbruddsalarm

CaravanControl sender en tekstmelding og genererer et telefonanrop hvis IR detektorene registrer bevegelse inne i campingvognen, eller i forteltet, eller hvis noen bryter opp inngangsdøren. Innbruddsalarm kobler også inn sirenen.

Hvis innbruddstyven bryter opp eller åpner dekslet til CaravanControl, blir det sendt en informasjonsmelding, men sirenen kobles ikke på. Innbruddsalarmen er aktiv når enheten er i normal modus, så derfor må enheten settes i hvilemodus før dekslet åpnes, ellers blir det sendt en feilmelding.

Overvåking av forteltet

Forteltet kan inkluderes i overvåkingsområdet ved å sende kommando TELT PÅ og tas ut med kommando TELT AV. Hvis noen kommer inn i teltet mens overvåkingen er på, eller om overvåkingen er blitt slått på inne i campingvognen, vil sirenen avgi flere korte pip som et varsel til den uvedkommende. Dessuten blir utelyset også slått på. Hvis inntrengeren ikke bryr seg om advarselen og ikke forlater teltet, vil sirenen bli koblet på kontinuerlig og det sendes alarmmeldinger og telefonoppringing til de aktuelle telefonnummer. For å sjekke om teltet er inkludert i overvåkingsområde eller ikke, kan det sendes spørsmål til CaravanControl.

Det anbefales at overvåking av forteltet slås på med bryteren på CaravanControl om natten. Dette bevirker at enheten i hvilemodus tillater at folk kan bevege seg og oppholde seg inne i campingvognen mens teltet og hoveddøren er overvåket og sikret mot inntrengere i løpet av natten. Med andre ord så er utendørssensoren og dørmagneten aktiv i 24 timer og alarmmeldinger fra disse sensorene vil bli sent uavhengig av operasjonsmodus.

F   Dørmagnet og bevegelsessensor for teltet er ikke inkludert i basispakken av CaravanControl.

Bilde 5.   Koble overvåking av forteltet på eller av.

Man må huske å slå av forteltovervåkingen før døren åpnes om morgenen så ikke uønsket alarmer blir trigget. Hvis alarmen skulle komme på ved et uhell, kan sirenen avstilles og alarmsending stoppes ved å slå av bryteren for forteltovervåking.

Bilde 6.   Foreslått bruk av operasjonsmodus.

2.2.3  Gassalarm

CaravanControl genererer en gassalarm hvis det detekteres flytende gass inne i campingvognen.

CaravanControl sender øyeblikkelig alarm hvis det detekteres gass i luften, og dette gir beboerne tid til å forlate campingvognen.

F   Gassdetektor er ikke inkludert i basispakken av CaravanControl.

2.2.4   Lokalitetsalarm

Hvis campingvognen er utstyrt med GPS mottaker og enheten er i normalmodus (overvåking på), vil CaravanControl sende alarm og oppgi posisjon hvis vognen stjeles.

Lokalitetsovervåking kan settes på med kommando LOC nn hvor nn er maksimum lengde som campingvognen kan flyttes før alarmen går. For eksempel LOC 50 betyr at campingvognen ikke kan flyttes mer enn 50 meter fra utgangspunktet.

Man bør imidlertid ikke sette for korte distanser for å unngå unødvendige alarmmeldinger pga. nøyaktigheten i GPS systemet, Derfor er minimum verdi for distansen som kan settes 20. Kommando LOC AV kobler overvåkingen av og returnerer gyldig setting.

F   GPS mottaker er ikke inkludert i basispakken av CaravanControl.

2.2.5  Omstartinformasjon

CaravanControl sender en omstartinformasjon ca. en halv time etter at den er blitt slått på.. Denne informasjon sendes hver gang enheten slås på (har vært utkoblet).

2.2.6  Strømforsyningsalarm

CaravanControl sender en alarmmelding hvis det er feil med strømforsyningen.

2.2.7  Alarm lav batterispenning

CaravanControl sender en alarmmelding hvis batterispenningen faller for lavt.

2.2.8  Varsel om åpent deksel

CaravanControl sender en informasjonsmelding hvis enhetens deksel er åpent eller lukket.  Når dekslet er åpnet er programmeringsmodus tilgjengelig, men vær klar over at i denne modus har alle telefonnummer aksess til CaravanControl(a-nummer identitet er slått av) (se Programmeringsmodus 3.1).

2.2.9  Temperaturalarm

CaravanControl overvåker både inne- og utetemperatur. Alarmgrense kan settes for innetemperatur med en spesiell oppsettkommando (se Grenser for temperaturalarmer 3.8).

Hvis man ønsker å overvåke temperaturalarmene med termostatkontroll, må grensen settes med marginer på minst tre grader Celsius. Hvis man for eksempel vil sette temperaturgrensene for alarm eller inn- og utkobling av varme mellom +10 og +20 grader, må alarmgrensene settes til +10 og +23.

2.2.10   Lydforbindelse til CaravanControl

Hvis CaravanControl utstyres med høytaler- og mikrofonforbindelse, kan det kobles opp en lydforbindelse til campingvognen når det sendes alarm.

F   Høytaler og mikrofon er ikke inkludert i basispakken av CaravanControl.

2.3        Summering av brukerkommandoer

Man kan bare sende en kommando i hver tekstmelding. Alfabetiske karakterer i en kommando er systemupåvirkelige, som betyr at alle kommandoer kan gis i små eller store bokstaver

Alle av de følgende kommandoer virker like godt: Eksempel; varme på, VARME PÅ, og Varme På.

 

Tabell 5. Brukerkommandoene er lokalisert på forskjellige språk.

Kommando

Forklaring

?

Sender en rapport (se Innhenting av informasjon fra CaravanControl (Rapport) 1.2.1)

Kommandoer

Sender en liste med alle kommandoer

Utganger

Spørre på status på alle kontrollerbare enheter på utgangene (se Fjernstyring 2.1)

 

 

ALARM PÅ

Setter enheten i normalmodus (overvåking på (se Normalmodus og hvilemodus 1.2.2)

ALARM AV

Setter enheten i hvilemodus (overvåking av)

ALARM

Spør om aktuell operasjonsmodus (overvåking på eller av?)

TELT PÅ

Inkluderer teltet i overvåkingsområdet (se Innbruddsalarm 2.2.2)

TELT AV

Fjerner teltet fra overvåkingsområdet

TELT

Spør om status på teltet.

 

 

AIRCON PÅ

Starter air-conditioning (se Air-conditioning (eller utelys) 2.1.2)

AIRCON AV

Stopper air-conditioning

AIRCON

Spør om status på air-conditioning

 

 

Kjøleskap på

Kobler inn kjøleskap (se Kjøleskap 2.1.3)

Kjøleskap av

Kobler kjøleskap ut

Kjøleskap

Spør om status på kjøleskap

 

 

Varme på

Kobler varme på og styres fra innstilling på kontrollpanel

Varme av

Kobler varme av

varme nn

Setter temperaturen til nn grader (termostkontroll)

varme

Spør om hvilke temperatur som er satt på termostaten

TEMP

Spør om inne- og utetemperatur

 

 

Lys på

Kobler utelys på (se Air-conditioning (eller utelys) 2.1.2)

Lys av

Kobler utelys av

lys

Spør om status på lyset

 

 

LOC nn

Setter lokaliseringsovervåking hvor, (nn = distanse i meter, (se Lokalitetsalarm 2.2.4)

LOC AV

Kobler lokaliseringsovervåking av

LOC

Spør om programmeringen av lokaliseringsovervåking (nn)

 

 

SIRENE PÅ

Koble inn sirenen

SIRENE AV

Kobler ut sirenen

SIRENE

Spør om status på sirenen

3.              INNSTILLINGER

Til nå har vi bare forklart den daglige bruken av CaravanControl. Denne seksjonen omhandler bruk av enheten som ikke krever daglig oppmerksomhet. Men selvsagt kreves det at noen spesielle programmeringer må gjøre fra tid til annen: Disse er for eksempel programmering av nye- eller forandring av telefonnummer eller forandring av temperaturgrense.

Hvis nye mobilnummer skal legges inn i katalogen, eller noen nummer forandres eller fjernes fra CaravanControl, må telefonkatalogen oppdateres deretter. Hvis innetemperaturen som er satt som standard ønskes forandret, eller å koble ut all varme, må ny programmering utføres.

3.1        Programmeringsmodus

CaravanControl må kobles til programmeringsmodus hvis den skal programmeres fra et mobiltelefonnummer som ikke ligger i katalogen. CaravanControl kobles i programmeringsmodus ved å åpne dekslet. Signallyset vil starte og blinke hurtig når programmeringsmodus kobles inn. En informasjonsmelding blir sendt til abonnenten som ligger først i katalogen når dekslet åpnes mens enheten står i overvåkingsmodus.

I programmeringsmodus er enheten åpen for bruk for alle og dermed ikke beskyttet. Hvem som helst som måtte kjenne CaravanControl`s mobilnummer kan programmere og styre enheten. Derfor kan bare programmeringsmodus kobles inn ved å åpne dekslet på enheten i campingvognen. Enheten går automatisk til programmeringsmodus når den kobles inn første gang.

CaravanControl kan settes tilbake til normal på tre måter: ved å lukke dekslet, ved å generere et telefonanrop, eller ved å sende en kommando til CaravanControl (se Normalmodus og hvilemodus 1.2.2). Husk at CaravanControl må ha et telefonnummer lagt inn in katalogen før man kan ringe eller sende meldinger til den.

3.2        Strømsparingsmodus

CaravanControl kan settes i strømsparingsmodus ved å sende kommando SOVE PÅ. Når enheten er i denne modus, våkner den opp en gang i timen og sjekker om det er nye alarmer. Dette er en ganske brukbar modus hvor man benytter CaravanControl bare til å motta temperaturalarmer og det ikke er så nøye med noe forsinket info. For å koble ut strømsparingsmodus sendes kommando SOVE AV.

3.3        Spørsmål om settinger

Man kan spørre om den aktuelle verdien på en spesiell setting ved å tilføre et spørsmålstegn på slutten av kommandoen. For eksempel vil kommando P? gi full utlisting av alle telefonnummer som ligger i telefonkatalogen (se Telefonkatalogen 3.6). CaravanControl vil sende flere tekstmeldinger hvis informasjonen det spørres om er så stor at det ikke er plass i en og samme melding.

Vær oppmerksom på at rekkefølgen av svaret fra CaravanControl kan bli forandret i forhold til mottatte meldinger. Dette kan skyldes behandlingen av meldingene får hos nettleverandøren.

Hvis enheten ikke skulle respondere på en forespørsel, sjekk den utsendte meldingen mhp. riktig kommando, og at telefonnummeret ligger i katalogen til CaravanControl.

3.4        Forandring av språk

CaravanControl kommer med mange forskjellige språk. Før CaravanControl kan brukes, må det språk som ønskes velges med kommando SPRÅK xx, hvor xx er en tobokstavs språkkode (ikke landskode). Man kan spørre med kommando SPRÅK om hvilket språk som er valgt.

 

 

Tabell 6. Brukerkommandoer og meldinger er tilgjengelig i den beskrevne versjon med følgende språk:

Kommando

Språk

LANG EN

Engelsk

LANG FR

Fransk

LANG ES

Spansk

LANG DE

Tysk

LANG SV

Svensk

SPRÅK NO

Norsk

LANG FI

Finsk

LANG NL

Nederlandsk

LANG IT

Italiensk

LANG PT

Portugisisk

 

Valg av språk forandrer brukerkommandoene og alarmmeldingene.

I   Forandring av språk sletter alt i telefonkatalogen og enhetens navn. (se Enhetens navn 3.5). Brukerens telefonnummer må programmers inn etter at språk er valgt.

3.5        Enhetens navn

CaravanControl kan inkludere navnet på campingvognen eller bobilen på begynnelsen av alle alarm- og infomelding. Campingvognen kan gis navn med kommando NAVN yy hvor yy er navnet som ønskes gitt. Lengden på navnet kan være opptil 20 karakterer og kan sjekkes med kommando NAVN. Se under, sletting.

Navnet kan slettes med kommando NAVN til CaravanControl. (mao. den samme kommando, men uten navnedelen).

 

3.6        Telefonkatalogen

CaravanControl bruker telefonkatalogen til å motta kommandoer og sende tekstmeldinger til innlagte telefonnummer. Det er plass til 20 telefonnummer i telefonkatalogen og CaravanControl krever at minst ett telefonnummer er programmert inn i dens telefonkatalog for at den kan fungere riktig.

Telefonnummer i GSM SMS- systemet er alltid i internasjonalt format uansett operatør. Alle telefonnummer må derfor alltid legges inn med internasjonalt format (for eksempel +47……..).

Hvis operatøren sender telefonnummer i nasjonalt format, må et telefonnummer legges inn i katalogen både med og uten landskode.

Det kan enten være i internasjonalt eller nasjonalt format (dvs. med eller uten landskode).

Legg først nummeret uten landskode inn i en av de første 5 katalogplassene og legg det deretter inn med landskode (+47) hvor som helst i katalogen etter pos. 5. Ellers blir det sendt 2 alarmmeldinger til nummeret.

 

I   Katalogplass 0 (P0) er reservert for GSM operatørens SMS servicenummer (f.eks. Telenor, +4790002100, Netcom, +4792001000 etc. Normalt trenger man ikke å programmere inn SMS servicenummeret hvis det ligger i SIM kortet, men hvis ikke CaravanControl sender noen meldinger tilbake, må nummeret programmers manuelt inn i katalogplass 0 (P0 +47 9………..).

Enheten sender alarmer til telefonnummer som ligger i katalogplass 1 til 5.

Kommandoer og spørsmålsmeldinger kan også sendes fra telefonnummer som ligger i katalogselle 6 til 20, men det sendes ikke noen alarmer til disse nummer.

Hvis man ønsker å programmere enheten fra et telefonnummer som ikke ligger i katalogen, må enheten settes i programmeringsmodus (se Programmeringsmodus 3.1).

Et nytt telefonnummer kan bli lagt inn i katalogen med kommando Px nnnnnnnnnnn hvor x er katalogsellen(1-20 eller 0 for SMS servicenummer) og nnnnnnnnnnn er den nye brukers telefonnummer i internasjonalt format.

Det anbefales alltid å sjekke innholdet i telefonkatalogen før man starter å programmere inn nye nummer. Dette er viktig for å unngå overskriving og fjerning av telefonnummer.

I det følgende eksempel blir en ny bruker programmert inn i katalogplass 2.

 

NB. Numrene er eksempler.

Bruk følgende kommando for programmering av telefonnummer:

Hvordan legge inn et nytt telefonnummer i telefonkatalogen

P

x

 

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Setter telefonnummer nnnnnnnnnnn i katalogcelle x (x= 0 og 1 – 20).

x = 0 for SMS servicenummer (normalt automatisk).

Telefonnummeret må legges inn i internasjonalt format (+47..).

 

Spørre om innholdet i telefonkatalogen

P

?

Det vil bli sendt info om hele telefonkatalogen (P0…P20).

 

Spørre om et enkelt telefonnummer

P

x

?

Svarer med info om telefonnummeret i celle x.

x = Minnecelle 0 til 20.

 

Ta bort et telefonnummer fra katalogen

P

x

Kommandoen vil tømme celle x i katalogminnet

 

x = celle i katalogminne 0 til 20

3.7        Alarmer

Som standard sendes alarmmeldinger bare til de første fem telefonnummer i katalogen, og disse må da heller ikke ha fri nummerering.

Hvis det skal tilføyes en ny bruker til CaravanControl med mulighet til å motta alarmer, må telefonnummeret legges inn i en av de fem første katalogplasser.

I noen tilfeller sendes alarmer bare til det telefonnummer som ligger i katalogplass en (se Tabell 4).

3.7.1  Mottaking av alarmmeldinger

CaravanControl sender normalt alarminformasjon som tekstmeldinger, men i noen tilfeller genereres også et telefonanrop for å fremheve viktigheten av alarmen.

 

Dette betyr at CaravanControl genererer et telefonanrop til hvert enkelt telefonnummer i telefonkatalogens minnecelle 1 til 5 i tillegg til tekstmelding. Alarmoppringing vil bli svart når svartasten på telefonen betjenes. CaravanControl vil ringe i sekvens til alle til noen svarer, eller hvis ikke svar, så lenge alarmen er aktiv eller maks. i 2 timer.

 

Alarm og telefonoppringing

Hvis det benyttes telefonoppringing (se tabell 4) for alarmsending (innbrudd og røykvarsling), vil CaravanControl ringe uavbrutt til noen svarer.

CaravanControl tar det også som en bekreftelse på svar hvis det kommer fra en telefonsvarer.

Informasjoner fra operatører (f.eks. ”Nummeret du ringer kan ikke nås…”) blir ikke registrert som bekreftelse på svar (se “Telefonsvarer og service” nedenfor).

F             CaravanControl vil ringe kontinuerlig til de programmerte nummer selv om de ikke skulle være i bruk eller feil nummer. CaravanControl vil også ringe uavbrutt til mobiltelefonnummer som for tiden er ute av rekkevidde for GSM nettverket, og dette vil resultere i noe forsinkelse i enhetens operasjon. Som standard kuttes alarmsending etter 2 timer hvis ikke svar mottas før, eller CaravanControl har gitt opp og sluttet å ringe.

 

Telefonsvarer og service

CaravanControl venter 20 sekunder på svar. Hvis det er et GSM-abonnement med avbruddsikkert svarnummer i CaravanControl `s katalog, må man forsikre seg om at anropet ikke blir rutet til telefonsvarer i løpet av disse 20 sekunder som CaravanControl venter. I tilfelle det skjer, blir anropet bekreftet uten brukers kontroll hvis ikke telefonsvareren sjekkes med jevne mellomrom.

Når man svarer på et alarmanrop, høres 2 pipesignaler som tilsier at forbindelsen er opprettet og at en SMS er sendt.

3.7.2  Tidsbestemt rapport

CaravanControl kan programmers til å sende tidsbestemte rapporter. For å planlegge sending av rapport brukes kommando RAPPORT d, hvor d er intervallet i dager (noen eksempler: 0 = aldri, 1 = daglig, 2 = hver eneste dag, 7 = ukentlig, og maksimum er hver 30. dag (hver mnd.)). Som standard sendes rapporten ukentlig. Rapporten er den samme som kan innhentes med kommando? (se Innhenting av informasjon fra CaravanControl (Rapport) 1.2.1).

 

Den første rapporten sendes med en gang meldingen er mottatt og den neste med en gang det spesifiserte intervallet er passert. Hva som er programmert kan spørres med kommando RAPPORT.

3.8        Grenser for temperaturalarmer

Det er temperatursensorer for måling av inne- og utetemperatur i CaravanControl.

Temperatursensorene har en fiksert hysterese på to grader som effektiv forhindrer sending av overflødig alarmer når temperaturen veksler rundt temperaturterskelen som er satt.

Dette betyr at hvis den laveste temperaturgrense er satt til +10 grader Celsius, må temperaturen gå opp til +12 før ny alarm sendes.

Tabell 7. Temperatursensorer

Sensor

Lokalitet

T1

Innvendig av campingvognen eller bobilen

T2

Utsiden av campingvognen (i chassiset av campingvognen)

T3

Opsjon

 

F   Temperatursensor T3 er ikke inkludert i basispakken av CaravanControl.

Man kan spørre om aktuelle temperaturer og alarmgrenser med kommando T?

 

Spørsmål om temperaturer

T

?

Et eksempel på respons på meldingen T? til CaravanControl.

T1 +10  +45 INNE
T2 -50  +50 UTE
T3 -50  +50 LEDIG
(Opsjon)

 

Den første verdien er sensorens id (se tabell 7 ovenfor), de følgende to verdier er den laveste og høyeste alarmgrense (dvs. de akseptable temperaturgrensene), og den siste er navnet på sensoren (plasseringen).

 

Programmering av alarmgrense og navn på innendørstermostaten.

T

1

 

x

 

y

 

n

n

n

x = Laveste alarmgrense

y = Øverste alarmgrense

nnn = Navnet på sensoren

 

Eksempel på kommando med alarmgrense og navn.

T1 10 45 INNE

Eksempel på respons fra CaravanControl på kommando med alarmgrense og navn.

T1 +14  +45 INNE

 

Alarmgrensene må gis med hele tall eller med en desimal hvis nødvendig. Negative verdier kan også benyttes (+ og – benyttes foran). Temperaturalarm sendes øyeblikkelig hvis innetemperaturen går over eller under grensene.

F   Man kan sende programmering av alarmgrenser og navn på ute- og ekstratermostaten i samme melding. Husk bare å referere til T2 for utetermostaten og T3 for ekstratermostaten.

3.9        Aktivisering av fjernkontroll i ALDE 3010

I ALDE 3010 må man først Aktivisere fjernkontroll før det er mulig å kontrollere campingvognens varme med tekstmeldinger. Utfør følgende stepp:

Bilde 7. Aktivisering av menylinjen

Bilde 8.    Aktivisering av fjernkontroll.

3.10  Bruk av fjernkontroll i ALDE 3010

Det er to forskjellige måter å kontrollere varmen i ALDE 3010 på. Man kan enten benytte VARME PÅ / VARME AV kommandoene eller termostatkontroll med kommando VARME nn

Ved bruk av PÅ/AV kommandoene må man sende VARME AV kommando til ALDE 3010 for å koble ut varmen i campingvognen når man forlater den.

Brukes termostatkontroll, settes det ønskede temperaturnivå med kommando VARME nn. NB; varmeapparatet kan bli stående på i ett teller to minutter etter at kommando er sendt.

 

Bilde 9.            Bruk av fjernkontroll i Alde 3010.

 

4.              Feilsøkning

Hvis din CaravanControl. ikke fungerer riktig, bruk litt tid på å gå igjennom trinnene i tabellen nedenfor.

Beskrivelse av problemene er skrevet med fet skrift. Den første kolonnen foreslår et tiltak for løsning, og den andre kolonnen beskriver riktig operasjon hvis alt er OK.

.

Problembeskrivelse:

Hva bør sjekkes

Riktig virkemåte

 

Indikatorlys (B) lyser ikke:

Slå på spenning igjen og vent i 30 sekunder.

Lyset blinker.

Sjekk sikringen på kortet for strømtilførsel.

Lyset blinker.

Verifiser om enhetens egen strømforsyningsknapp er i posisjon ON.

Lyset blinker.

 

Signallyset er på (men blinker ikke) og anropet fra en mobiltelefon blir ikke koblet til enheten.

SIM-kortets PIN- kode må slås av. Benytt en mobiltelefon til å gjøre det.

Anropet kobles opp.

Sjekk også at GSM telefonnummer er riktig og åpnet. Test det i egen mobiltelefon og ring det for kontroll.

Anropet kobles opp.

Sjekk at SIM kortet er satt riktig inn I holderen.

Anropet kobles opp.

Sjekk GSM signalstyrken i området. Prøv med mobiltelefonen, også i et område med kjent styrke.

Anropet kobles opp.

 

Enheten svarer med tre pip og bryter linjen, men operasjonsmodus forandres ikke.

Sjekk om brukers telefonnummer er lagt inn i telefonkatalogen.

Gå ut av programmeringsmodus.

CaravanControl svarer med et (normalmodus) eller to pip (hvilemodus).

 

Enheten bryter anropet med en gang uten å svare.

Sjekk om brukers telefonnummer er lagt inn i katalogplass 1.

Det er bare meldinger fra registrerte og godkjente mobilnummer som besvares.

CaravanControl svarer med et (normalmodus) eller to pip (hvilemodus).

 

CaravanControl mottar kommandoer, men gir intet svar tilbake.

Sett enheten i programmeringsmodus og programmer inn brukers telefonnummer i telefonkatalogen.

CaravanControl responderer med en tekstmelding.

SMS servicenummeret mangler kanskje på SIM kortet dermed ikke automatisk lagt inn. Programmer inn det riktige SMS servicenummer i katalogplass (P0).

CaravanControl responderer med en tekstmelding.

Det maksimale antall SMS som CaravanControl kan sende på en dag har blitt brukt opp.

SIM-kortet har en begrensning på hvor mange SMS som kan sendes.

Mobiltelefonen som benyttes er full av SMS meldinger i lageret.

CaravanControl responderer med en tekstmelding.

 

CaravanControl sender ikke alarmmeldinger:

Sjekk om alarmer bare sendes i normalmodus. Koble på overvåking hvis ovenfor er tilfelle.

Alarmmeldinger blir sendt

Kontroller at enheten ikke står i programmeringsmodus. Koble den tilbake til normalmodus ved å sende SMS eller ved å ringe til enhetens telefonnummer.

Alarmmeldinger blir sendt.

Tilføy brukerens telefonnummer i telefonkatalogen.

Alarmmeldinger blir sendt.

 

CaravanControl genererer bare et telefonanrop når den også skulle sende tekstmelding:

Programmer inn det riktige SMS servicenummer i katalogplass (P0).

Alarmmeldinger blir sendt.

 

Brukerens mobiltelefon viser ikke CaravanControl’s telefonnummer i displayet når det kommer anrop:

CaravanControl kan ikke sende nummeret da det er undertrykt i GSM abonnementet (skjult nummer service).

CaravanControl’s telefonnummer blir normalt vist når anrop kommer.

 

Alarm blir sendt hver gang overvåking slås på:

Sjekk riktig tilkobling av ledninger på alarmsensorene.

Alarmfeltet er tomt i rapporten (bruk kommando?)

 

Ingen forandring skjer på utgangene:

Programmer brukers telefonnummer i telefonkatalogen. CaravanControl må kjenne telefonnumrene før den kan svare på kommandoer som sendes til den.

CaravanControl responderer med en tekstmelding.

Kontroller at kommandoen er riktig (Syntaks)

Status på utgangen forandres.

 

Varmen kobles ikke på:

Sjekk settingen på kontrollpanelet.

Varmen kobles på etter at kommandoen er sendt.

Hvis Alde 3010 er montert, sjekk om fjernkontroll er aktivert.

Varmen kobles på etter at kommandoen er sendt.

Kontroller at kommandoen er riktig for eksempel VARME PÅ.

Varmen kobles på etter at kommandoen er sendt.

Kontroller om det er gass på beholderen.

Varmen kobles på etter at kommandoen er sendt.

Kontroller at ikke batterispenningen er falt under 11.5V.

Varmen kobles på etter at kommandoen er sendt.

5.              TEkniskE SPEsifikasjoner

 

Dimensjon:                               146 x 221 x 52 mm

Vekt:                                        ca 420 g

Strømforbruk:                           I hvile 1.5 - 20 mA / 12 V  maksimum 100 mA

Spenningstilførsel:                    9 – 14.5 V

Serieport:                                 RJ-8

Maksimum utgangsbelastning:   Effekt; 72 W

                                                Strøm; 6 A

                                                Spenning; 12 V

Inngangene:                              Min. strøm i overvåkingskretsen 3,5mA/12V

                                                Maks motstand i overvåkingskretsen 30kohm / 12V

Omgivelsestemperatur:              -30…+50 °C

 GSM modul:                            Siemens TC65

SIM-kort:                                   Lite, 3V

Antenne:                                   Quad-band (850/900/1800/1900), SMA connector

 

Enheten er ikke beskyttet for vann eller andre væsker.

Note!  Selv om CaravanControl kan operere på spenninger 9..14,5V, vær oppmerksom på at eksterne enheter som røykvarsler, bevegelsesdetektor etc. kanskje ikke tolererer så høy spenning.

Teknisk spesifikasjon kan endres uten varsel.

 

GARANTI

 

Telemic påtar seg 24 måneders garanti for produktet CaravanControl fra leveringsdato. Garantien omfatter material- eller maskinvarefeil samt mangler ved produksjon.

Feil på en enhet vil bli rettet ved å skifte ut defekt del, eller ved å levere en erstatningsenhet.

Feil som er forårsaket ved naturlig forringelse over tid, overbelastning, eller ved annen uhensiktsmessig bruk av produktet, blir ikke omfattet av denne garantien.

Reklamasjonen aksepteres kun hvis den innkjøpte enhet returneres til leverandør for reparasjon, og at den ikke er forsøkt åpnet.

 

 

Henvisning til standarder:

 

Produsenter garanterer at produktet oppfyller kravene i følgende standarder:

EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN61000-4-2, EN 61000-4-3,

EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, Low Voltage Directive 73/23/EEC

 

 


 

Telemic Oy

6.              INDEks


 

A

Alarmer og sensorer................................................. 13

Alde 3010................................................................... 25

Alde 3010 kontrollpanel........................................... 25

Alde Compact 3000.................................................. 11

B

Batteri........................................................................... 17

Betingelser for GSM abonnement............................ 4

Brannalarm............................................................14

 

C

Campinvognen.....................................................7,8

D

Den første tekstmelding.............................................. 5

E

Enhetns navn.............................................................. 21

Elektrisk oppvarming.............................................10

 

F

Første stepp................................................................... 4

Fortelt........................................................................... 15

Feilsøking ................................................................... 27

Flytende gass............................................................. 16

Fjernstyring................................................................. 10

 

G

GPS.............................................................................. 16

GSM modul................................................................. 29

Grenser for temperaturalarmer............................... 24

Gassoppvarming...................................................11

Gassalarm.............................................................16

H

Hysterese.................................................................... 24

Hvilemodus................................................................... 6

I

Innlegging av nummer i telefonkatalogen............ 23

Installering av SIM kort i CaravanControl.................5

Innbruddsalarm......................................................14

Instillinger..............................................................20

 

 

K

Kontantkort.................................................................... 4

Kjøleskap...............................................................12

L

Lydforbindelse til CaravanControl..........................18

M

Manuell kontroll av varme........................................ 12

Mottaking av alarmmeldinger............................. 9; 23

N

Normalmodus............................................................... 6

Nullstilling av alarm..................................................... 9

O

Operasjonsmodus og andre basistjenester............ 6

Omstartinformasjon.................................................. 17

P

PIN  kode....................................................................... 5

Programmeringsmodus........................................... 20

R

Rapport.................................................................... 6; 24

S

Sending kommandoer til CaravanControl.............. 8

Sensorer...................................................................... 13

Signallys........................................................................ 8

SIM kort................................................................. 4,5,29

Strømforsyning, spenning........................................ 29

Strømforbruk............................................................... 29

Språk............................................................................ 21

Strømsparingsmodus............................................20

T

Tekniske spesifikasjoner.......................................... 29

Termostatkontroll ...................................................... 11

Tidsbestemt rapport.................................................. 24

Tidsbestemt rapport.................................................. 24

Tidsbestemt rapport.................................................. 24

Temperaturalarm...................................................18

U

Utkobling av PIN kode på SIM kortet......................5

 

V

Varme.......................................................................... 10