CaravanControlnew

- Sikrer din caravan eller bobil

 

 

 

 

 

 

INSTALLASJONSVEILEDNING

 

 

 

 

Tekstboks: Les veiledningen nøye og oppbevar den i nærheten av enheten.
 

 

 

 

 


 

Innhold

1.         INTRODUKSJON3

2.     Forberedelse................................................................................................................. 3

2.1        Leveransens innhold.................................................................................................3

2.2        Nødvendig verktøy....................................................................................................3

3.     INSTALLAsjON............................................................................................................4

3.1        Grunnleggende informasjon....................................................................................4

3.2        Fjerne deksiet............................................................................................................4

3.3        CC-innsiden............................................................................................................... 5

3.4        Installasjon av sentralenheten................................................................................5

3.5        Her bør sensorene installeres..................................................................................5

3.6        Innetemperatursensoren...........................................................................................6

3.7        Utetemperatursensoren...........................................................................................6

3.8        IR- bevegelsessensor til bruk innendørs..................................................................... .7

3.9        IR- bevegelsessensor til bruk utendørs........................................................................7

3.10      Røykvarsler............................................................................................................... 8

3.11      Gassvarsler............................................................................................................... 9

3.12      GPS- mottaker...........................................................................................................9

3.13      Dørbryter..................................................................................................................9

3.14      Sirene.........................................................................................................................10

3.15      Klimaanlegg/lys.......................................................................................................10

3.16      Kjøleskap...................................................................................................................11

3.17      Varmeanlegg ALDE 3000...........................................................................................12

3.18      Varmeanlegg ALDE 3010...........................................................................................13

3.19      Innsetting av SIM- kort...............................................................................................13

3.20      Strømforsyning............................................................................................................14

4.     Igangsetting og funksjonstest.............................................................................................14

4.1       Funksjonstest..............................................................................................................15

4.1.1             Alarmer..............................................................................................................15

5.     Veiledning.......................................................................................................................16

5.1        Testrapport................................................................................................................16

 

1.              INTRODUksjon

Dette dokument beskriver installasjon av fjernstyrings- og overvåkningssystemet CaravanControl. Varmesystemene som beskrives er ALDE 3000 og ALDE 3010. Forkortelsen CC står for  CaravanContol. Installasjonsveiledningen er ment som retningslinjer for installasjon av CC i bobilen eller campingvognen. Da din bobil muligens er noe ulik den bobilen som beskrives i denne veiledning, må du planlegge og tilpasse installasjonen nøye. Vi anbefaler at installasjonen av CC utføres av en fagmann.

2.              Forberedelse

Forutsetning for gjennomføring av en funksjonstest med CC er et gyldig GSM abonnement. Det anbefales å utføre testen med det samme SIM kort som skal benyttes i CC etter installasjon og under drift.

Av sikkerhetsmessige grunner bør det brukes hemmelig telefonnummer for CaravanControl

2.1         Leveransens innhold

Sjekk pakkens innhold før innstallasjonsprosedyren startes. Leveransen skal inneholde følgende:

·          CaravanControl sentralenhet.

·         2 temperatursensorer.

·         1 infrarød bevegelsessensor til bruk inne med respektiv tilkoblingskabel.

·         Strømforsyningskabel med sikring.

·         Kabelsett for styring av varmesystemet.

·         Installasjonsmateriell for tilkobling av bevegelsessensor til CC

·         Alarmmerke

·         Installasjons- og brukerveiledning

·         Skrutrekker

2.2         Nødvendig verktøy

Det trengs følgende verktøy for å gjennomføre installasjonen:

·         Sideavbiter for kutting av kabel

·         Spisstang og pluggkontakt

·         Drill og 3 mm, 5 mm, 7 mm og 10 mm bor for gjennomboring til koblingsskapet.

·         5 mm  boren for boring av hullet for bevegelsessensoren

·         Tetningsmasse for tetting rundt kabelhull for utetemperaturføleren.

 

3.              INSTALLAsjON

Viktig! Før installasjon starter: SLÅ AV CARAVANENS/BILENS STRØMFORSYNINGEN!

3.1         Grunnleggende informasjon

 

Unngå skader på reléene – ikke bruk fingrene når du trekker i pluggholderen!

Bruk alltid spisstangen og skrutrekker for å tilkoble kabelen.

 

3.2         Fjerne dekslet

Det finnes en avrundet fordypning på oversiden av forkledningen. Grip inn i fordypningen og trekk dekslet forsiktig av.

 

 

 

3.3         CC-innsiden

1. Utganger for klimaanlegg / lys og kjøleskap

2. Utganger for varme og sirene

3. Grensesnitt for temperatursensorer, IR-bevegelsessensor til bruk inne, IR-bevegelsessensor til bruk ute, røykvarsler, gassdetektor og dørbryter.

4. Strømtilkoblingskabel

5. Kabelholder

6. SIM-kortholder

7. Strømbryter

 

På sensorinngangene finner man korte, gule ledningsstrapper. Disse må fjernes ved tilkoblingen av den respektive sensoren.

.

3.4         Installasjon av sentralenheten

Vi anbefaler at CC – enheten installeres rett ved betjeningstavlen i koblingsskapet.

Før kabelen gjennom borehullene og inn i skapet hvor CC er montert. La kabelen stikke minst 50 cm ut for å lette håndteringen av tilkoblingene i CC.

Trykk resten av kabelen tilbake i betjeningstavlens koblingsskap.

Fest CC-enheten (1) på veggen med de 3 vedlagte skruene.

Bor hull for kabelgjennomføringene på de posisjonene som er vist her.

 

3.5         Her bør sensorene installeres

Vi anbefaler at CC- sensorene installeres på de stedene som anvises her:                   

 Tekstboks: Røykvarsler

 

3.6         Innetemperatursensoren

Et passende sted for festing av innetemperatursensoren er f. eks. over skapet. Legg kabelen langs skapkanten til elektrofordelingen. Vikle den overflødige delen av kabelen til en rull og gjem den bak dekorasjonsblenden.

Fest innetemperatursensoren (4a) over skapet. (Husk på å gjemme sensoren.)

Gjem resten av kabelen.

Koble innetemperatursensoren (4a) i CC-enheten (1) til pluggen Temp 1 iht. koblingsskjemaet.

3.7        Utetemperatursensoren

Det anbefalte festestedet for utetemperatursensoren er utenpå bilen din, f. eks. under bilen. Bor et lite hull til utetemperatursensoren gjennom gulvet nær en sidevegg  

 

Stikk utetemperatursensoren gjennom hullet til ca. 10 mm av den grå kabelkappen kan sees utenfra. Tett så hullet med en tetningsmasse og fest sensoren.

Gjem resten av kabelen.

Koble utetemperatursensoren (4b) i CC-enheten (1) til pluggen Temp 2 iht. koblingsskjemaet.

3.8        IR- bevegelsessensor til bruk innendørs

Det anbefales at IR- bevegelsessensoren til bruk innendørs monteres i den fremste delen av bobilen eller caravanen, eller på et sted som dekker den største registreringsradiusen.

Koble IR-bevegelsessensoren til bruk innendørs (5) til den tilhørende kabelen (6) iht. koblingsskjemaet.

Fest bevegelsessensoren på undersiden av skapet i midten.

 

Gjem resten av tilkoblingskabelen.

Koble IR-tilkoblingskabelen (6) i CC-enheten (1) til pluggen IR1 iht. koblingsskjemaet.

 

3.9        IR- bevegelsessensor til bruk utendørs

Det anbefales at IR- bevegelsessensoren til bruk utendørs monteres på frontsiden av caravanen eller bilen din, eller på et sted hvor den har størst mulig radius for registrering av bevegelser. IR- bevegelsessensoren til bruk utendørs er ment til overvåkning av forteltet.

 

Koble IR-bevegelsessensoren til bruk utendørs (7) til den tilhørende kabelen (8) iht. koblingsskjemaet.

Monter IR-bevegelsessensoren til bruk utendørs utenpå bilen ved siden av fordøren.

Gjem resten av tilkoblingskabelen.

Koble IR-tilkoblingskabelen (8) i CC-enheten (1) til pluggen IR2 iht. koblingsskjemaet.

  

3.10   Røykvarsler

Det anbefales at røykvarsleren monteres i taket over inngangsdøren eller på et sted hvor den har størst mulig radius for registrering av røykutvikling.

Koble røykvarsleren (9) til den tilhørende kabelen (10) iht. koblingsskjemaet.

Plasser røykvarsleren i taket nær inngangsdøren. Bor et hull til røykvarslerkabelen i sideveggen til koblingsskapet.

Gjem resten av røykvarslerkabelen.

Koble røykvarslerkabelen (10) i CC-enheten (1) til pluggen Fire iht. koblingsskjemaet.

 

3.11   Gassvarsler

Det anbefales at gassvarsleren monteres i gulvet eller på et sted hvor den har gode forutsetninger for registrering av gassutvikling.

Koble gassvarsleren (11) til den tilhørende kabelen (12) iht. koblingsskjemaet.

Monter gassvarsleren nær gulvet, f. eks. ved siden av inngangsdøren.

Gjem resten av gassvarslerkabelen.

Koble gassvarsleren (12) i CC-enheten (1) til pluggen Gas iht. koblingsskjemaet.

 

3.12   GPS- mottaker

GPS-mottakeren må monteres på et sted hvor den har fritt utsyn til himmelen. Bilens tak vil f. eks. forstyrre  GPS- mottaket. Et takvindu ville derimot være et egnet monteringssted.

 

Gjem resten av GPS-mottakskabelen.

Koble GPS-mottakeren (3) i CC-enheten (1) til pluggen J3 iht. koblingsskjemaet.

 

Ved første tilkobling av GPS- mottakeren må man forsikre seg om at den røde lampen til GPS- mottakeren blinker raskt. Ved den første forbindelsen (”kaldstarten”), kan det hende at det tar noen minutter før GPS- mottakeren er driftsklar og den røde lampen begynner å blinke.

3.13   Dørbryter

Det anbefales at dørbryteren monteres enten på en dør eller på en luke.

Koble dørbryteren (13) til den tilhørende kabelen (14) iht. koblingsskjemaet.

Kutt av og isoler ubrukte tråder (A). Fest del C på veggen og del B på døren/luken. Monter del C og del B slik at avstanden fra B til C er mindre enn 5 mm når døren/luken er lukket.

Gjem resten av dørbryterkabelen.

Koble dørbryterkabelen (14) i CC-enheten (1) til pluggen Magn iht. koblingsskjemaet.

3.14  Sirene

Monter sirenen nær CC-enheten. Det best egnede stedet er et lukket rom (f. eks. WC).

Fest sirenen (2) på veggen med de vedlagte skruene.

Koble til sirenen (2) i CC-enheten (1) med den vedlagte sirenekabelen iht. koblingsskjemaet.

 

3.15   Klimaanlegg/lys

Med denne utgangen kan du enten koble lyset eller klimaanlegget Dometic Blizzard.

Lys: Koble 12 V DC-ledningen til lyset for lys- styringsutgangen til CC.

 

Koble lyset til CC-enheten (1)

 

OBS: Den maksimale belastningsstrømmen må ikke overstige 6 A.

Klimaanlegg: For styringen av klimaanlegget kobles det en 230V-forsyning. Til dette må det brukes reléer som kobles fra klimaanlegg- utgangen til CC-enheten.

 

Koble klimaanlegget til CC-enheten (1)

 

OBS: Hvis klimaanlegget slås på via CaravanControl, starter det alltid i den sist gyldige driftsposisjon. Det er ikke mulig å endre driftsposisjon via CaravanControl.

3.16   Kjøleskap

Dometic-kjøleskap med AES og MES (7er serien) kan styres ved avbrudd i 12V-forsyningen. Koble 12V-tilførselen til kjøleskapet via kjøleskap-utgangskontakten til CaravanControl.

Koble kjøleskapet til CC-enheten (1)

 

OBS: Hvis kjøleskapet slås på via CaravanControl, starter det alltid i den sist gyldige driftsposisjon. Det er ikke mulig å endre driftsposisjon via CaravanControl.

 

3.17  Varmeanlegg ALDE 3000.

Koble til kabelen for kontroll av varmesystemet til klemme P2 på baksiden av ALDE`s kontrollpanelet.

Kutt den sorte P2_5 ledningen ca 5 cm fra klemmen.

Press en hannplugg på ledningen mot klemmesiden.

Press en hunnplugg på den andre enden av ledningen.

Koble til den røde ledningen fra CC til hunnpluggen og den svarte (P2_3) ledningen til hannpluggen (se bilde).

Koble den andre enden av kabelen til pluggen ”Heater” på CC.

Koble ALDE 3000-kabelen (16) til Heater pluggen på CC-enheten (1) iht. koblingsskjemaet.

 

3.18  Varmeanlegg ALDE 3010

Koble kabelen til varmeanleggets styringsenhet til pluggen bak varmeanleggets betjeningstavle.

Koble ALDE 3010-kabelen (16) til D pluggen i området til kondensatorene C8, C15 og C11 (se bildet) på baksiden av betjeningstavlen til varmeanlegget.

 

Koble ALDE 3010-kabelen (16) til pluggen Heater på CC-enheten (1) iht. koblingsskjemaet.

 

3.19  Innsetting av SIM- kort

Etter at SIM- kortets PIN- kode er slått av, må man forsikre seg om at CaravanControl er slått av (POWER-bryter OFF, se bildet nedenfor). SIM- kortet settes inn i SIM- kortholderen i apparatet. Løsne innføringen til SIM-kortholderen, ved at du trykker lett på den lille, gule knappen. Sett SIM- kortet forsiktig inn i holderen og forsikre deg om at kontaktflaten peker oppover og at kortet sitter riktig.  Trykk SIM- kortinnføringen tilbake til utgangsposisjonen og slå på apparatet. Oppstart- prosessen til CaravanControl tar ca. 20 sekunder.

Fig. 1.      SIM- kortholderen befinner seg i nedre, høyre del av sentralenheten.

Vent deretter i 20 sekunder til CC går over til programmeringsmodus. Dette ser du ved at kontrollampen blinker raskt. Hvis den ikke blinker raskt, må du prøve følgende punkt en gang til: Er PIN koden slått av, er abonnementet aktivisert (kontakt nettleverandør), er GSM dekningen OK (test med mobiltelefonen), er SIM- kortet satt riktig inn?

3.20  Strømforsyning

CC-enheten forsynes via pluggkontaktene bak betjeningstavlen.

Koble strømtilkoblingskabelen (15) til CC-enheten (1) iht. koblingsskjemaet.

Koble den andre enden av kabelen til bilens +12V–tilkobling.

 

4.              Igangsetting og funksjonstest

Ta i bruk CaravanControl og gjennomfør funksjonstesten som er beskrevet i denne veiledning.

Ytterligere informasjon angående feil som kan oppstå finner du i brukerveiledningen, avsnitt ”Feilsøkning”.

1.       Slå på bilens/caravanens strømforsyning. Slå deretter på CC med Power (strøm)- bryteren. CC er driftsklar etter 30 sekunder. La dekslet til CC være av.

2.      Ring CaravanControl for å teste om det finnes en forbindelse til GSM-nettet. Hvis anropet aksepteres, er GSM-registreringen gyldig og alt er i orden. CC svarer med to ganger ”PIP – PIP” og avslutter anropet. Det telefonnummer man ringer fra blir lagt i minneplass 1.

3.       Velg språk med kommandoen LANG xx (x = språkkode, norsk =NO).  Send SMS; LANG NO.

 

 

4.       Sett på dekslet og send kommandoen ALARM PÅ til apparatets telefonnummer.

4.1     Funksjonstest

Etter installasjon og igangsettingen av CaravanControl må du gjennomføre en funksjonstest. Gå fram på følgende måte:

4.1.1      Alarmer 

1.      1 Send kommandoen ALARM PÅ til CC. Gå inn i bilen slik at IR-bevegelsessensoren til bruk innendørs utløser. CC sender en SMS og utløser et alarmanrop. Send kommandoen ALARM AV til CC for å slå av og slette alarmen.

2.      2 Ved installering av røykvarsler: Send kommandoen ALARM PÅ til CC for å utløse en prøvealarm iht. produsentens anvisning. CC sender en SMS og utløser et alarmanrop.

3.       Ved installering av gassvarseleren: Send kommandoen ALARM PÅ til CC for å utløse en prøvealarm iht. produsentens anvisning.

4.      4 Ved installering av IR-bevegelsessensoren til utendørs bruk: Send kommandoen ALARM PÅ til CC og utløs en prøvealarm (se punkt 1.).

5.       Ved installering av dørbryteren: Send kommandoen ALARM PÅ til CC og utløs en prøvealarm ved å åpne døren.

6.      Ved installering av GPS-mottakeren: Vent til installeringen er avsluttet og send ? til CC; kontroller om posisjonen er riktig. Test LOC-alarmen på samme måte.

7.      Ved installering av varmesystemet: Send VARME PÅ og VARME AV og kontroller om varmen er slått på og av.

8.      Ved installering av klimaanlegg /lys: Send AIRCON og AIRCON AV og kontroller om klimaanlegget er slått på og av.

9.      Ved tilkoblet kjøleskap: Send KJØLESKAP PÅ og KJØLESKAP AV og kontroller om varmen er slått på og av.

10.    Ved tilkoblet sirene: Send SIRENE PÅ og SIRENE AV og kontroller om sirenen er slått på og av.

11.   Slå av bobilens/caravanens 230V-spenningsforsyningen og vent på følgende advarsel: Feil på 230V strømforsyning. Det kan gå noen minutter før alarmen utløser.

12.   Programmer inn kundens telefonnummer i minneplass 1 istedenfor det nummer som brukes til test.

 

5.              Veiledning

Etter at CC er installert og testet nøye, må forhandleren gi kunden en veiledning angående de grunnleggende funksjoner som CaravanControl har. Det anbefales at man gjennomgår hele brukerveiledning sammen med kunden. Kunden har dermed muligheten til å slå opp i veiledningen senere for å finne informasjoner angående produktet uten å måtte kontakte forhandleren om generelle spørsmål ang. hvordan produktet brukes

5.1        Testrapport

Noter de komponentene du har tilkoblet og testet,  Noter også CC- innstillingene og telefonkatalogen. Du trenger disse informasjonene hvis du tar kontakt med produktstøtten.

 

CaravanControl

Serienummer

 

Språk

 

Telefonnummer (SIM-kort)

 

 

Komponent / tilbehør

installert

testet

CC-enhet

 

 

Strømtilkoblingskabel

 

 

Innetemperatursensor

 

 

Utetemperatursensoren

 

 

IR-bevegelsessensor til bruk innendørs

 

 

IR-bevegelsessensor til bruk utendørs

 

 

Røykvarsler

 

 

Gassvarsler

 

 

Dørbryter

 

 

GPS-mottaker

 

 

Varmeanlegg

 

 

Klimaanlegg /lys

 

 

Kjøleskap

 

 

Sirene

 

 

 

 

 

Dato og sted

 

Kontrollørens underskrift