Våre produkter og tjenester

TeleControl - SMS/GSM alarmoverføring. Kontroll, styring og innhenting av info. TeleControl opererer via GSM nettet ved bruk av SMS meldinger. TeleControl systemet kommuniserer toveis. Enheten kan utplasseres i allsidige omgivelser for å motta signaler fra 3 til opptil 12 forskjellige alarmgivere, (kontaktslutninger, spenningspulser eller temperatursensorer). Det er fra 1 til 4 utganger for fjernstyring av funksjoner. Systemet finns i mange varianter til forskjellige formål.

TeleCont er et web basert kontroll og administrasjonssystem for TeleControl.

Systemet brukes for assistanse til programmering og feilretting av enhetene.

GSM-Vakt er en GSM enhet for åpning av bommer.

Tilbake