Jares AS

Bom- og portåpning:   Den eneste på markedet med kalenderfunksjon.

GSM-Vakt er en GSM-enhet for åpning av porter og bommer.

Brukerne som er registrert trenger bare å ringe til enhetens mobilnummer for å åpne porten. Dette er gratis.

Åpningstidene kan styres med brukernes profiler/rettigheter. Bommene kan åpnes og lukkes fra sentralt hold.

Beskrivelse:      GSM-Vakt

For tilbud eller forespørsel: Ta kontakt!

Tel: +47 91 89 35 23
E-post: janpalm@jares.no 

                                                                                                                                               

Info om Solnes Senja

Midnattsol_Solnes

Solnes husene ovenfra

Midnattsol sett fra Solnes og oversiktsbilde

Teknisk informasjon for Solnes

Ankomst og avreise

Beskrivelse av automatikk

Brukerkommandoer

Hovedkoblingsskjema