ANKOMST OG AVREISE Solnes Senja. Juli 2023. jps

                             

Ankomst:

Det er montert en TeleControl- enhet i hytta som har mobilnummer + 47 400 17 582.

Med tilgang til TeleControl kan forskjellige funksjoner styres:

Sjekk at alarmen er slått av. (Send #av eller ring JPS, 91893523/Harald, 95124100/Jarl, 92616366)

Det vanlige er å sette på varme et døgn før man ankommer. Send fra mobiltelefon kommando: #varme på til 40017582. Stuen nordvest varmes opp.

De som ikke har tilgang: Ring, se ovenfor, for å få satt på varme og lukke opp.

Lukke opp: Med tilgang til TC; send #O5 3, døren åpner i ca 3 sek. På innsiden, sperr låsen med en hendel. Det er også en åpningsknapp på innsiden.

Under sikringsskapet i gangen er et styringspanel.

Trykk på alle knappene unntatt G3 *1), tining av vann. Knappene må være mens man er på hytta. Skru termostat for bad til 22 gr., badegulv varmes opp.

Trykknappfunksjoner på panelet og SMS kommandoer/maler:

Knapper.
G1. Slå på/av strøm til gar. og vaskerom:
G2. Slå på/av varme til stue nord.
G3. Slå på/av tining av vannledning:
G4. Slå på/av varmtvannstank:
G5. Slå på/av hoved vannkran i kum:
G6. Slå på/av strøm og lys til kjk, samt varme stue syd
 SMS
#O5 3. Hoveddøren åpner i 3 sek.
#Gar og vask PÅ/AV (Bilbatt lades, hvis lader tilkoblet)
#Varme PÅ/AV
#AV/PÅ Slår av/på alarmer, ankomst/avreise
#V Tank PÅ/AV
#Vann PÅ/AV
#Tining/Tining AV
#O3 1
(SMS virker ikke når KJK PÅ), men G6 virker.
#Temperatur.
Temperaturer og status på utgangene fås (O, 8 releer).

 

      

Tekstboks: Med alle knappene operert, utenom G3, blir stue, entre, bod og varmt- vannstank varmet opp. Vann på og strøm til garasje og vaskerom.
Hytten er klar til bruk.
Koble inn dekoder for Riks TV og NRK kanaler på HDMI 1. Ellers benytt App for TV kanaler via mobil/internett og HDMI 2 som er tilkoblet en Crome Cast adapter og velg familiestue.

 j0432687,j0432687,j0432687,j0432687,j0432687,j0432687

  

 

Avreise:

Oppvask- og vaskemaskin må være ferdige. Steng vannet ved å trykke G5 knappen i god tid før avreise (ca en times tid).

Tøm kjøleskapet på kjøkken, ta ut kontakten og la kjøleskapdør stå åpen. Dra for gardiner.

La dørene til vaskerom og bad stå litt åpen. Lukk dørene til soverom og kjøkken.

Slå av varmeovnene på soverommene. Skru termostaten for bad ned til 5 gr.

Hvis noe er satt på med mobil; sjekk med kommando #temperatur til 40017582 om alle O utganger er 0 og slå av, se SMS ovenfor. Hvis problem; ring og snakk med Jan P/Harald/Jarl.

Slå av alle knapper på styringspanelet.

Vinterstenging: (Ekstra)

Skyll ned på do så sisternen blir tom. Avtappningsslusene under kjkbenken tømmer hovedvannrøret, men ved vinterstengning, skru opp utekranen nedenfor terrassen, da tømmes vannrøret raskere,

Steng utekranen når røret er tomt. (tar ca 5-8 min).

Vinterstenging: Fyll litt olje i do så det blir en film og legg på lokket. (Olje står på flaske/kanne i boden).

Vinterstengning: Fyll deretter litt olje i vaskene på toalett, i benkavløpet i vaskerom og på kjøkkenet. Dette er for å unngå fordamping av vann og dermed unngå lukt fra kloakk..

 

Hytten låses; ta ut låsehendelen og legg den på hylla, lukk døren, god tur hjem.

 

OBS: *)1. Hvis ikke vannet kommer når G5 trykkes om vinteren, da er det frosset i rør eller kum, eller begge deler, men hovedvannrøret og kum har varmekabler og kan tines.  

Trykk G3 for tining, vent i ca 4 timer. For sikkerhets skyld kan man sende SMS #tining i god tid (1/2 dag) før man kommer. Husk slå av tining. PS. Alle kommandoer til TeleControl kan være med store eller små bokstaver.

 

                                                                                                                            Tilbake