Info om Solnes Senja, kontroll Skjæret

Breitinden

Solnes-Senja oversiktsbilde

Bildene: Øverst: På Breitindens topp. Over, oversiktsbilde fra Solnes.

Til venstre øverst; Midnattsol på Solnes. Nederst til venstre, i mars bak Tua.

Teknisk informasjon for Solnes

Ankomst og avreise. HTML dokument    Ankomst og avreise doc.   Arrival and departure English doc

Beskrivelse av funksjoner i TeleControl

Brukerkommandoer for TeleControl

Hovedkoblingsskjema, automatikk og fjernstyring

Båt Solnes betjening

Kabler og rør i bakken og under vei. Vann til badstue

Vinsj i naust for båtopptak på Solnes

Vinsj i gammel naust Senja

Skjæret Tjøme