Tilbake

Båtbetjening på Solnes.

Båten heter Naustvik  og det er en Sting 535 PRO med 2 vindskjermer, en 50 HK Evinrude- og en 5 HK Suzuki hjelpemotor.

Båt/Sting-535-pro

Slipp

Det er støypt en slipp med hjulspor på hver side, og laget en tralle som passer til båten og slippen. Under trappen i naustet er det montert 2 vinsjer på veggen. Den ene er for 230V og styres med 2 brytere, OPP og NED. Den andre er en 12V likestrømsvinsj som drives fra et 12V batteri og styres med brytere for opp og ned. Slippen

Utsetting av båt

Når båten skal settes ut, kan den skyves/rulles ut, eller det benyttes en ekstra talje som festes i moloen (hvis man er allene). Etter oppsetting skal båten være festet med spesialtilpasset fangline fra båten til samme wirefeste som trallen. Gjør klart bakre sikkerhetstau i båten, og bruk dette for å holde kontroll på båten når den sjøsettes/flyter.Kjør vinsjen og slakk wiren til trallen begynner å trille selv. Påse at hjulene treffer sporene på sidene av slippen. Bruk en liten stokk som ligger i naustet til å jekke trallen i posisjon hvis nødvendig. Kontroller sjøsettingen med å holde igjen med bakre tau- eller skyv. Det vil være en stor fordel at man er med på en instruksjon og sjøsetting før bruk av båten. Det bør være to personer for å sette ut/ta opp bæten. Spyl av trallen med fersvann.

Før motoren startes, sjekk bensintank, sjekk og kontroller om det er nok olje i spesialtanken for blanding med bensin, etterfyll eventuelt. Sjekk om batteriet må lades.

Opptaking av båt

Båten må tas opp på flo sjø (høyvann). Trallen rulles ut i vannet (vent til den synker) og båten dras opp i krybben. Koble båtens tilpassede fangline sammen til trallewirens tilkobling. Start vinsjen og dra båten i riktig posisjon på trallen. Sjekk båtens posisjon sideveis, husk slippen ligger skrå mot syd. Dra vinsj og båt videre opp foran naustet for service (se vinteropplag).Spyl av saltvann fra båt og tralle.

Trallen kan sikres ved å legge en sten bak et trallehjul. Dra trallen med båt opp og inn på gulvet til båten stopper i trappen. La båten stå der og la feste i båt og tralle være tilkoblet. Ta ut pluggen fra 230V stikkontakten for vinsjen. Hvis 12V vinsj benyttes, følg samme prosedyre, men ta av ledningen fra batteries + pol.

Motoren tiltes ned på en treplate og vris til siden, bommene han settes på og dørene lukkes.

Fortøyning

Det er lagt ut fortøyning utenfor moloen med dragtau til lands. Båten kan ligge i fortøyningen når noen er tilstede, men ved avreise må båten tas opp i naustet. Hvis det meldes og kommer mye vind, bør båten flyttes til fortøyning på Vågen hos Jan Harald Hermansen. For vinteropplag skal fortøyningen legges på bunn ved å ta av bøen som smøyes løs fra dragringen. Dragtauet legges opp i fjæra og festes til steiner/fjell.

Vinsjer/styring

Vinsjer i naust

Vinteropplag. Se Film: 

a. når båten står foran naustet; vaske, rydde etc., sjekk om det er skader på skroget.
b. kjør motoren varm i 5-10 min med vannslange koblet til klokke og underhuset.Vannklokke for motor
c. slå av motoren og gjør vinterprosedyre av motoren som under:

1.Trekk opp vinteropplagringsspaken (tomgangsspaken), start motoren og la motoren gå på tomgang i ca 15 sekunder, 4 røde led i displayet på konsoll vil blinke.

2. Etter at motoren har gått i minst 15 sek/4 røde led har sluttet å blinke, trykk ned tomgangsspaken og la motoren gå. 4 røde led vil blinke igjen.

3. Etter at motoren har gått i nye 15 sek/4 røde led har sluttet å blinke, trekk opp tomgangsspaken igjen. Motoren vil akselerere til rask tomgangshastighet og smøre seg selv.

4. La motoren gå til den stopper av seg selv automatisk.

5. Opplaget er komplett når motoren har stoppet, ca 2 min.

Hvis motoren ikke stopper, slå av tenningen og start prosedyren på nytt.

Motoren tiltes ned på en fjøl og avlastes slik at dørene kan lukkes. Slå av hovedbryteren ved batteriet og ta av en pol. Batteriet lades om våren før utsetting med lader som står i naustet.