Beskrivelse av automatikk og styring på Solnes, Senja. TeleControl mobilnummer: 40017582.
Innledning.
Det er installert en TeleControl (TC) ved sikringsskapet for fjernstyring fra mobiltelefoner (SMS) av følgende funksjoner:
Varme i stue, strøm til garasje og vaskerom, tining av vannledning, varmvannstank og bad, åpne/lukke hovedvannkran (vann på/av)og avtapping, åpne hoveddør.

Tre temperaturfølerrelé er installert for å holde frostfritt i bod, badstue og kjøkken:
Ett relé i sikringsskapet med føler i vaskerommet for innkobling av varme i vaskerom (varmtvannstank) og entre for minimum temperatur (+4oC, kan innstilles).
Ett relé med temperaturføler i badstuen som holder minimum +4oC (varmtvannstank).
Ett relé med temperaturføler i kjøkkenet (+4oC) som kobler inn en ovn ved oppvaskmaskinen.
For kjøkkenet er det dessuten montert en temperatursensor, T2 (+4oC), som styrer I16 i TC og opererer O3 i TC, som kobler inn en annen varmeovn. Inngang I16 kan gi varsel.

En temperatursensor ute kobler inn O4 i TC i serie med H rele som opererer kontaktor K7 og gir strøm til varmekabelen ved- og i vannrør fra kjøkken til badstue når det er vann i røret. Det er installert trykknapper på panelet som overstyrer TeleControl automatikken. Bruk av mobilstyring er da satt ut av funksjon.

Enheter i sikringsskap:

1 Temperaturfølerrelé            Temperaturovervåkning, frostfritt (slår på varme automatisk i vaskerom og entre).
8 Kontaktorer                         I serie med sikringene, styres med 24VAC vha. SMS eller G knapper.

Under/ved sikringsskap:      Styringsenheten TC, og betjeningsknapper i plastboks. Fordelingsboks, 24V DC lader, 2 stk 12V batterier og 230/24V AC strømforsyning.

1 TeleControl (TC)                For fjernstyring av varme, temperaturstyring og alarmer (GSM/SMS).
6 Trykknapper G1 til G6       Manuelle trykknapper på plastdekslet for direkte styring:
                              
                                                G1 230 V til garasje og vaskerom
                                              
 G2 230V til stue nord- varme og lys
                                                G3 230V til tining av vannledning
                                                G4 230V til varmtvannstank
                                                G5 Åpner hovedstoppekranen/magnetsluse i kum og stenger avtappingsslusene (24VDC) under kjkbenk og ved badstue, eller med SMS #vann på
                                               
G6 Kobler strøm til varmeovn på kjøkken og stue syd, samt strøm på kjøkken. Viktig ved ankomst.


Både TC`s utganger, O, og G- knappene kan være operert samtidig, men knappene overstyrer TC funksjonene. Knappene er en sikkerhet for manglende mobiltelefon på stedet, eller problem med sending av SMS kommandoer.

Beskrivelse. Følgende kurser blir styrt av TeleControl og trykknappene:

Kurs 1 styrer strøm til garasje, vaskerom og entre. Kursen kan kobles på med #gar og vask på (TC O6), eller knapp G1. Hvis lader er tilkoblet, blir bilbatteriet ladet.
Kurs 2 gir strøm til en varmekabel inne i hovedvannrøret, 540W, og en i grøften langs vannrøret og inn i kum, 600W. Kablene er parallellkoblet. Styres med #tining (TC O8) eller G3.
Dessuten er det en varmekabel på vannrøret mellom kjøkken og badstue, 200W, og en 90W inne i røret til badstuen. Styres med #vk kjkledn-badstue på (I17 og T3 (stilt på +3oC, M8)) som kobler inn O4 i serie med H relé. Hvis H relé kontakt er operert (vann i røret), vil kontaktor K7 koble strøm til kablene. Dette er frostsikring.
Kablene kan kobles direkte inn med en bryter ved kjøkkenvinduet. (Er ikke nødvendig når TC funksjoner fungerer, men hvis den brukes, ikke glem å slå den av!

Kurs 3 gir strøm til trafo for 24V AC, dvs strøm til alle kontaktorer.

Kurs 4 gir strøm til varmtvannstank, trafo for 24V DC lader. Kursen styres med #v tank på (TC O1) eller G4.

Kurs 5 gir strøm til kjøkken og stue syd. Kursen styres med #kjk på (I16 T2 og TC O3) for å holde frostfritt, eller G6.
Kurs 6 gir strøm til varme og lys stue nord. Kursen styres med # varme på (TC O7) eller G2.

Kurs 17 kan ikke styres og gir direkte strøm til naustet. Da denne kursen står på hele tiden, er det tatt uttak til stikkontakt  som kan benyttes til strømforsyningene til GSM modmet og kameraene. Men pga ustabil 230V (faller ut av og til), er det lagt 12V DC direkte fra likeretter og batteri ved sikreingsskapet til modemet. På denne kursen er det også montert en stikkontakt på utsiden av nordveggen for uttak til boblebadekar/jacuzzi.

Avreise.
VIKTIG. Utkobling av strøm og vann:
Alle trykknapper, G1 til G6, må slås av når hytten forlates
.


Fra mobilen, send kommandoene #gar og vask av, #v tank og bad av, #varme av, #tining av, # vann av hvis de er koblet på med mobil.

Sjekk alle utgangene med med kommandoene #O? Alle O skal være 0. Eks. O1 0..O8 0. Dørene til vaskerom og bad må stå litt åpne.

Man kan spørre TC om temperaturen på sensorene (internt og eksternt, T1, T2, T3). Send SMS #temperatur til +4740017582.

Tilbake