Beskrivelse av automatikk og styring på Solnes, Senja. TC mobilnr 97033581.

Innledning.

Det er installert en TeleControl ved sikringsskapet for fjernstyring fra mobiltelefoner av varme i stue, strøm til garasje og vaskerom, tining av vannledning,

varmvannstank og bad, og åpne/lukke hovedvannkran og avtapping, åpne hoveddør. Et temperatur- overvåkningsrelé er installert i sikringsskapet og i badstuen

med føler i vaskerommet og i badstuen for innkobling av varme i vaskerom, entre og badstue ved minimum temperatur (+4oC, kan innstilles).

Kjøkkenet holdes frostfritt vha. en tempsensor som styrer O3 i TC og en varmeovn. Det er også en ovn til som styres av et rele og temperaturføler i kjk.

En tempsensor ute kobler inn rele O4 i TC i serie med H rele som opererer kontaktor K7 og gir strøm til varmekabelen ved- og i vannrøret fra kjøkken til badstue når det er vann i røret.

Det er installert manuelle trykknapper på panelet som overstyrer TeleControl automatikken. Bruk av mobilstyring er da satt ut av funksjon!

 

Enheter i sikringsskap:

1 Temperaturfølerrelé            Temperaturovervåkning, frostfritt (slår på varme automatisk i vaskerom).

6 Kontaktorer                         I serie med sikringene, styres vha. 24VAC med SMS eller G knapper.

 Under/ved sikringsskap:     Plastboks, styringsenheten TC, lader, batteri og betjeningsknapper.

1 TeleControl (TC)                Fjernstyring av varme, temperaturstyring og alarmer (GSM/SMS).

6 Trykknapper G1 til G6       Manuelle trykknapper på plastdekslet for direkte styring.

2x12V batterier                      G1 230V til garasje og vaskerom

24V DC lader                         G2 230V til stue- varme og lys

230/24V AC strømforsyn       G3 230V til tining av vannledning

(over sikr skap)                      G4 230V til varmtvannstank og bad

                                               G5 Åpner hovedstoppekranen/magnetsluse og stenger avtappingsslusene.

Viktig ved ankomst:            G6 Kobler inn varmeovner og strøm på kjøkken og stue syd.

1 Termostat i vaskerom         Styrer temperaturfølerrelé i sikr. skap. Frostsikring i vaskerom og entre.

1 Tempdetektor utv. på vegg T3 styrer (+3oC) strøm til varmekabel på vannledn. til kjøkken og badstue.

1 Tempdetektor i kjøkken      T2 styrer strøm til varmeovn i kjk., frostfritt (+4oC) (Oppvaskmaskin).

1 Temp. overvåkningsrele med føler i badstue. Varmekabel, holder frostfritt for varmtv.tank i badstue.

1 Tempfølerrele i boks på kjøkken med føler, styrer en separat varmeovn for sikkerhet (froststyring).

Beskrivelse.

Frostsikringen kobler inn varmeovn i vaskerom og entre via kurs 1. Dørene til vaskerom og bad må stå litt åpne!

Kursen kan kobles på med #Gar og Vask på, eller knapp G1. Bilbatteri kan lades i garasje.

Samme type rele og tempføler er montert i badstue som sikrer frostfritt i rommet/varmvannstank.

Varme, vann og tining. TC styrer kursene 1, 2, 4, 5, 6 og 7. Kursene kan styres fra mobiltelefoner som er registrert i TC eller fra trykknappene.

Se Brukerkommandoer for betjening. Kurs 1 gir strøm til garasje og vaskerom. Kurs 6 og 7 gir strøm til stikkontakter for 3 varmeovner i stue.

Kurs 3 styres av T2 som holder kjøkken frostfritt. Det er installert varmekabel inne i hovedvannrøret, 540W, og i hele grøften langs vannrøret og inn i kum, 600W.

Kablene er parallellkoblet og får strøm fra sikring 2. Det er en 200W varmekabel på vannrøret mellom kjøkken og badstue og en 90W inne i røret til badstue.

Kablene styres av I17, H rele og T3 (stilt på +3oC M8). Hovedvannkranen og avtappningsslusene åpnes og stenges automatisk, med SMS eller knapp G5.

Strøm til varmtvannstanken og bad kobles på med SMS #V Tank og bad på, eller G4.

 Utkobling av strøm og vann.

VIKTIG: Alle trykknapper, G1 til G6 må slås av når hytten forlates. Både TC`s utganger og G - knappene kan være operert samtidig,

men knappene overstyrer TC funksjonene og er montert som sikkerhet for manglende mobiltelefon på stedet, eller problem med sending av SMS kommandoer.

Fra mobilen send kommandoene #Gar og vask av, #V tank og bad av, #Varme av, #Tining av #Vann av hvis noen PÅ- meldingene er sendt.

Kan sjekkes med #O? Alle O skal være O1 0..O8 0.

Man kan spørre TC om temperaturen på sensorene (internt og eksternt). Send SMS #temperatur til    + 47 970 33 581, eller individuelt; #Tn? (der n = 1, 2 eller 3).

 

Tilbake