Brukerkommandoer. TeleControl på Solnes, Senja. Mobilnummer 97033581. Styring av varme, vanntilførsel, tining og lade bilbatteri. Alarmovervåkning for hytta og garasjen.

 

Telefonkatalogen P (tilgang til TeleControl) P0: +4792001000 1 Telia servicenr. P1: ledig P2:42 1 Internt. Inngang trigger utgang. P3: +4791893523 1 Jan P (1, kategori for progr.) P4:+4799571200 1 Aurora (Kan programmere) P5: +4795124100 1 Harald (Kan programmere) P6: +4792616366 1 Jarl (Kan programmere) P7: +4798206175 1 Marit (Kan programmere) P8: 91893523 2 Jan P. for ringing P9: +4759960098 1 Testnummer/Jares P10: 95124100 2 Harald for ringing P11: 92616366 2 Jarl for ringing P12: 98206175 2 Marit for ringing P13: +4790638338 1 Beate (Programmering) P14: +4746864472 1 Tormod (Programmering) P15: +4790820451 2 Turid P16: +4795446500 1 Joachim (P1, P17…P20 fri)

 

Inngangene I I1:13 1 1 30 Keypad. Sperre alarmsending I2:1 0 1 1 Alarm entre#O5 10 sirene på 10 sek I3:1 0 6 5 Alarm stue Solnes#O5 10 sirene i 10 sek I4:6 0 11 10 Alarm garasje I5:9 0 1 10 Røykvarsler stue I6:1 0 1 10 Alarm hoveddør hytte I7:8 1 1 1/#h7 0 I8:0 1 1 10 Alarm 8 I9:0 1 1 3000 Interntemp, T1, tempalarm 1 I10:1 1 10 30 Restart info I11:1 1 10 60 Power failer I12:1 1 10 60 Low voltage I13:0 1 3600 0 Report I14:0 1 1 60 Location alarm I15:0 1 1 60 GPS error I16:2 1 10 10 T2 Kjk på#O3 1$T2 Kjk OK#O3 0 I17:2 1 10 10 T3 V kabel vannledn mellom Kjk og badstue#O4 1$Vkabel vannledn mlm Kjk og badstue Ok#O4 0 (VK i vannledningen kobles inn hvis vann er slått på (dvs. H rele operert og TC O4 1). I18:0 1 1 3000 Temp alarm 4 I19:0 1 1 3000 Temp alarm 5

 

Styring/ruting av hvem som skal få alarmer: (Eks. R2: 2 3 5 = alarm på inngang I2 til P2 P3 og P5). R1: 3 R2: 2 3 5 6 R3: 2 3 5 6 7 R4: 3 5 6 7 R5: 3 5 6 7 R6: 3 5 6 R7: R8: R9: R10: 3 R11: 3 R12: 3 R13: R14: R15: R16: 2 3 5 6 R17: 2 3 5 6 R18: 3 R19:

 

D kommandoer. D1 0 0.0 1 D2 0 0.0 1 D3 0 0.0 1 D4 0 0.0 1 D5 0 0.0 1 D6 2 3600. 0 1 D7 0 0.0 1 D8 0 0.0

D6 2 3600 betyr at ved å ringe 97033581 kobles det inn strøm til garasje (bilbatteri lades, hvis lader tilkoblet) og vaskerom i 1 time.

Beskrivelse av styringer med SMS meldinger eller knapper.

# VARME PÅ(M1) #O7 1, knapp G2, varmeovner kobles på i stue # VARME AV(M2) #O7 0, knapp G2 av,varmeovner kobles av i stue # TINING(M4) #O8 1, knapp G3, tining, varmekabel i og på hovedvannrør og varme i kum (tar 4 timer). #TINING AV(M3) #O8 0, knapp G3 av, tining slås av. # TEMPERATUR(M5) #O?#? Får info om temperaturer og status på utganer, O relé. # KJK PÅ(M6) #A40 4 2#O3 0 *) (må kobles inn vinter). Ovn på kjk. kobles inn for styring fra TC, T2 4 grC. # KJK AV(M7) #A40 4 0#O3 1. Ovn på kjøkken kobles fra (T2) styring. Overstyres med G6 el #O3 1. # VK KJKLEDN-BSTUE PÅ(M8) # A41 2 3 *) (må kobles inn). VK kjkledn- Bstue styres av T3. # VK KJKLEDN-BSTUE AV(M9) #A41 2 0. Varmekabel kjkvannledn. og badstue kobles ut. # VANN PÅ(M10) #O2 1, knapp G5. Kran i kum åpnes, avtappningssluser i kjk. og badstue stenges. # VANN AV(M11) #O2 0. Knapp G5 av, vannkran i kum stenges, avtappningssluser åpnes. # V TANK PÅ(M12) #O1 1, knapp G4, varmtvannstanken tilkobles strøm. # V TANK AV(M13) #O1 0, knapp G4 av, varmtvannstanken kobles fra stræm. # GAR OG VASK PÅ(M14)#O6 1, knapp G1, strøm til garasje (bilbatteri lades) og strøm til vaskerom. # GAR OG VASK AV(M15)#O6 0, knapp G1 av, strøm til garasje og vaskerom frakobles, ladning stoppes.

Knapp 6, viktig. Trykkes ved ankomst. Panelovn kjk. og stue syd samt strøm til kjøkken kobles på/av. (Se kjk. av).

#ON Alarmovervåkning innkoblet/TC sender alarmer (avreise, ikke bebodd).

#OFF Al. overvåkning koblet ut/ingen alarmer sendes (bebodd hytte).*) Det er viktig at kommandoene #Kjk på og #VK kjkledn-bstue på- sendes før frosten setter inn. Eller la de alltid stå på.

 

TILBAKE