Periodisk kontroll og vedlikehold
Skjæret_hytta

 
Aktivitet Utføres Aktivitet Aktivitet
Periodisk kontroll   Avreise fra Skjæret, hver gang Vinteropplag
Septikktank; spyl vann inn i pumpen med slange og start tømming automatisk og manuelt Hvert år  Skriv i hyttebok  Ta ut kontakt av varmtvannstank
Sjekk gulvene, tregulv og fliser for skader Hvert år  Ta ned vimpel  Skru av vann, hoved kran i skap
Sjekk brygge; skade, rust og råte Hvert 2. år  Sjekk at båter er godt fortøyd  Tøm vv tank 
Vinduer; kroker, sprekker, lekkasje, maling, råte Hvert 2. år  Ta opp badestige  Sett inn vegg mot stua
Ytterdører; skader, maling, råte, lekkasjer Hvert 2. år  Steng spjeld og lukk peis  Skru på varmekabel på taket
Rekkverk og gelender Hvert 2. år  Tøm grill og pizzaovn, sett på trekk  Ta opp båter
Bordkledning på alle vegger; maling, skader, råte Hvert 2. år  Ta inn puter  Ta opp bøye
Under hytta/kjeller; sjekk fuktighet, råte i gulv.                                Monter 2 avtrekksrør 2..3 m, 110mm plastrør i hvert hjørne. Bend på topp ute Hvert 2. år  Plasser møbler så de ikke blåser bort  Tapp ned vann i hytta. Krane i dusj
Sjekk alle trapper for slitasje og råte, håndløper Hvert 3. år  Vask opp (oppvaskmaskin må være av)  Tøm- og slå av bryter for kjøleskap
Tak på hytta, papp, vannbord, pipe, EL kabel Hvert 3. år  Tøm kaffemaskin og ta ut kontakten  Ta opp badetrapp
Takrenner og nedføringer, lekkasje, skader Hvert 3. år  Tøm vannkoker og ta ut kontakten  Septiktank; spyl vann inn i pumpa med slange og start tømming automatisk og manuelt
Sjekk badestige, trinn og håndløper, feste Hvert 3. år  Tøm kjøleskap, brødskuff  Sjekk frostfritt.
Sjekk stupebrett, råte, slitasje, brekkasje Hvert 3. år  Tørk over kjøkkenbord og kjøkkenbenk  
Sjekk sikringsskap, lekkasje, rust Hvert 3. år  Fei over gulvene  
Sjekk EL maskiner, komfyr, stekeoven, vask- og oppvaskmaskin, VV tank Hvert 3. år  Re opp sengene  
Sjekk flaggstang Etter behov  Vask badet  
Maling og annet vedlikehold Etter behov  Lukk alle vinduer  
     Ta ned alle gardiner  
   Lås dørene til terrasser  
   Alle dører lukket  
   Slå av alle lys  
   Ta plugger ut av stikkontakter  
   Varmekabel bad: 12 grader  
   Nederste varmekabel ved ytterdør: 13 grader  
   Øverste varmekabel ved ytterdør av  

 

Tilbake